DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16.70.00.00-2, CPV 66.11.40.00-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-22
Nazwa zadania Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16.70.00.00-2, CPV 66.11.40.00-2
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.82.2016
Termin składania ofert 2016-08-10 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-233, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

82-16 ogloszenie o zamowieniu

82-16 siwz

82_16_bilans jednostki budzetowej

82_16_siwz

specyfikacja

tabela nr 1

tabela nr 2

 

 

82_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 29_07_2016

82_2016 odpowiedzi na pytania 29_07_2016

 

 

82_2016 odpowiedzi na pytania 04_08_2016

  82_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 10_08_2016

 

 

82_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05_09_2016

 

 

82_2016 uniewaznienie postepowania 28_09_2016

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :