DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-22
Nazwa zadania Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.81.2016
Termin składania ofert 2016-08-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39-17-171, 71 39-17-233, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

81-16 ogloszenie o zamowieniu

81-16 siwz

81_16_bilans jednostki budzetowej

81_16_siwz

opis przedmiotu zamwienia - parametry

81_2016 odpowiedzi na pytania 29_07_2016

81_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 29_07_2016

81_2016 odpowiedzi na pytania 04_08_2016

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

81-16 ogloszenie o wyborze

81-16 uniewaznienie

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :