DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.42.2016
Termin składania ofert 2016-04-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Magdalena Graczyk - Gęborys
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

42-16 uniewaznienie postepowania

42-16 ogloszenie o wyborze

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

42-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

42-16 odpowiedz na pytania od 2 do 7

postanowienia umowne 22-04-2016

 

42-16 ogloszenie o zamowieniu

42-16 siwz

42_16_bilans jednostki budzetowej

42_16_siwz

parametry

 

42-16 odpowiedz na pytanie 1

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :