DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych Drukuj Email
z dnia: 2016-03-06
Nazwa zadania Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.23.2016
Termin składania ofert 2016-03-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

23_16_ogloszenie o zamowieniu

23_16_siwz

23_16_opis przedmiotu zamowienia_parametry

23_16_siwz

23_16_odpowiedzi na pytania 14 03 2016

23_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 14 03 2016

23_16_odpowiedzi na pytania 15 03 2016

23_16_odpowied na pytania 18 03 2016

23_16_bilans jednostki budzetowej

23_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia 18 03 2016

23_16_odpowiedzi na pytania 22 03 2016

23_16_zbiorcze zestawienie ofert

23_16_uniewaznienie postepowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :