Dostawa elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu. CPV 34996000-5 Drukuj
z dnia: 2016-03-07
Nazwa zadania Dostawa elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu. CPV 34996000-5
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.25.2016
Termin składania ofert 2016-03-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak
Tel./Fax tel. 71 39-17-248
Załączniki

25_2016 siwz 07_03_2016

25_2016 ogloszenie o zamowieniu 07_03_2016

25_2015 siwz wersja edytowalna 07_03_2016

25_2016 specyfikacje techncizne znaki 07_03_2016

25_2016 wykaz urzadzen i elementow bezpieczenstwa ruch drogowego 07_03_2016

 

25_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 15_03_2016

25_2016 odpowiedz na pytanie 15_03_2016

 

25_2016 ogloszenie o zmainie ogloszenia 16_03_2016

25_2016 zmiana siwz 06_03_2016

25_2015 zalacznik nr 2 kalkulacja ofertowa 16_03_2016

  25_2016 odpowiedz na pytanie 18_03_2016

 

25_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 21_03_2016

 

25_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01_04_2016