DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w roku 2016. CPV 09.00.00.00-3 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-09
Nazwa zadania Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w roku 2016. CPV 09.00.00.00-3
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.103.2015
Termin składania ofert 2015-11-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

  103_2015 siwz 09_11_2015

103_2015 ogloszenie o zamowieniu 09_11_2015

103_2015 siwz wersja edytowalna 09_11_2015

  103_2015 odpowiedzi na pytania 17_11_2015

103_2015 ogloszenie o zmianie ogloszenia 17_11_2015

  103_2015 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27_11_2015

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :