DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla DSDiK we Wrocławiu z podziałem na zadania. CPV 34992200-9. Drukuj Email
z dnia: 2015-09-22
Nazwa zadania Dostawa oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla DSDiK we Wrocławiu z podziałem na zadania. CPV 34992200-9.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.70.2015
Termin składania ofert 2015-10-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

 

70-15 odpowiedzi na pytania od 1 do 8 i zmiana siwz

70-15 ogloszenie o zmianie ogloszenia

70-15 ogloszenie o zamowieniu

 

 

70-15 siwz

przedmiary

specyfikacje techniczne znaki

zalacznik do opz

 

70_2015 zbiorcze zestawienie ofert

70-15 ogloszenie o wyborze zad 1 zad 2 zad 3 zad 4

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :