DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Oznakowanie znakami zmiennej treści D-6 (animowana postać w trzech fazach ruchu) trzech przejść dla pieszych: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Syców przy skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z ul. Szenwalda; w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom przy al. Wojska Polskiego w km 17+090 (przejście z azylem pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Leśną i z ul. Rzeźniczą); w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków przy ul. Konstytucji 3 Maja w km 12+170 przy wejściu do Gminnego Przedszkola Publicznego. CPV 34922100-7. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-27
Nazwa zadania Oznakowanie znakami zmiennej treści D-6 (animowana postać w trzech fazach ruchu) trzech przejść dla pieszych: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Syców przy skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z ul. Szenwalda; w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom przy al. Wojska Polskiego w km 17+090 (przejście z azylem pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Leśną i z ul. Rzeźniczą); w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków przy ul. Konstytucji 3 Maja w km 12+170 przy wejściu do Gminnego Przedszkola Publicznego. CPV 34922100-7.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.51.2015.AK
Termin składania ofert 2015-08-05 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

  51-15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.08.2015 r.)

51-15 Informacja z otwarcia ofert (05.08.2015 r.)

 

51-15 Ogłoszenie o zamówieniu (27.07.2015 r.)

51-15 SIWZ (27.07.2015 r.)

51-15 Załączniki Nr 1-5 do SIWZ (edytowalne)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :