DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Legnica w sezonie zimowym 2015/2016. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-06
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Legnica w sezonie zimowym 2015/2016.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.44.2015
Termin składania ofert 2015-07-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

44_2015_ogloszenie o zamowieniu

44_2015_siwz

44_2015 siwz edytowalna

44_2015-zmiana siwz

 

44_2015_otwarcie ofert

44_15_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :