DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Dostawy

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów oraz urządzeń infrastruktury drogowej będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na terenie województwa dolnośląskiego. CPV 09310000-5. Drukuj Email
z dnia: 2018-08-24
Nazwa zadania Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów oraz urządzeń infrastruktury drogowej będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na terenie województwa dolnośląskiego.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.79.2018
Termin składania ofert 2018-09-13 10:00 Po Terminie


Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w latach 2018-2020. CPV 09000000-3. Drukuj Email
z dnia: 2018-02-19
Nazwa zadania Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w latach 2018-2020. CPV 09000000-3.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.9.2018
Termin składania ofert 2018-02-28 10:30 Po Terminie


Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu w latach 2018, 2019. CPV 44113700-2. Drukuj Email
z dnia: 2017-09-29
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu w latach 2018, 2019. CPV 44113700-2.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.107.2017
Termin składania ofert 2017-10-09 10:00 Po Terminie


Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK w latach 2017-2019. Drukuj Email
z dnia: 2017-06-07
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK w latach 2017-2019. CPV 34.99.22.00-9.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.52.2017
Termin składania ofert 2017-06-22 10:00 Po Terminie


Zakup 15 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. Drukuj Email
z dnia: 2017-03-24
Nazwa zadania Zakup 15 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.19.2017
Termin składania ofert 2017-04-06 11:00 Po Terminie


Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem masy mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. CPV 44113700-2. Drukuj Email
z dnia: 2017-03-16
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem masy mineralno – asfaltowej do stosowania na zimno na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. CPV 44113700-2.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.16.2017
Termin składania ofert 2017-03-27 10:00 Po Terminie


Zakup 6 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2017-02-22
Nazwa zadania Zakup 6 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34110000-1
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.5.2017
Termin składania ofert 2017-03-03 10:00 Po Terminie


Zakup wraz z montażem sygnalizatorów akustycznych w sygnalizatorach pieszych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na 3 zadania. CPV 34996000-5 Drukuj Email
z dnia: 2017-01-17
Nazwa zadania Zakup wraz z montażem sygnalizatorów akustycznych w sygnalizatorach pieszych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na 3 zadania. CPV 34996000-5
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.1.2017
Termin składania ofert 2017-02-06 10:00 Po Terminie


Świadczenie usługi dostawy paliwa gazowego do Placówki Terenowej w Jeleniej Górze, Obwodu Drogowego w: Olszyńcu, Rudnej i Górze. CPV 09120000-6, 09000000-3, 09123000-7, 65210000-8. Drukuj Email
z dnia: 2016-10-14
Nazwa zadania Świadczenie usługi dostawy paliwa gazowego do Placówki Terenowej w Jeleniej Górze, Obwodu Drogowego w: Olszyńcu, Rudnej i Górze. CPV 09120000-6, 09000000-3, 09123000-7, 65210000-8.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.116.2016
Termin składania ofert 2016-11-03 10:00 Po Terminie


Zakup 4 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1 Drukuj Email
z dnia: 2016-10-13
Nazwa zadania Zakup 4 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.123.2016.AK
Termin składania ofert 2016-10-25 10:00 Po Terminie


Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. Drukuj Email
z dnia: 2016-10-12
Nazwa zadania Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16.70.00.00-2, 66.11.40.00-2.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.121.2016
Termin składania ofert 2016-10-24 10:00 Po Terminie


Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów oraz urządzeń infrastruktury drogowej będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na ternie województwa dolnośląskiego. CPV 09310000-5, 65310000-9 Drukuj Email
z dnia: 2016-10-05
Nazwa zadania Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów oraz urządzeń infrastruktury drogowej będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na ternie województwa dolnośląskiego. CPV 09310000-5, 65310000-9
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.114.2016
Termin składania ofert 2016-10-14 10:00 Po Terminie


Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2016-10-04
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.115.2016
Termin składania ofert 2016-10-17 10:00 Po Terminie


Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-09-14
Nazwa zadania Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.118.2016
Termin składania ofert 2016-09-29 10:00 Po Terminie


Zakup kruszywa naturalnego wraz z dostawą na bazy do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na 3 zadania. CPV 90.62.00.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Zakup kruszywa naturalnego wraz z dostawą na bazy do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na 3 zadania. CPV 90.62.00.00-9.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.99.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-17 11:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :