DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - pług Ził Drukuj Email
z dnia: 2021-03-02
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-03-15 08:30 Przed Terminem


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornice solanki Drukuj Email
z dnia: 2021-03-02
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-03-15 09:30 Przed Terminem


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK - kosiarka bijakowa Drukuj Email
z dnia: 2021-03-02
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-03-15 09:00 Przed Terminem


Pierwszy przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wiatrołomów w ciągu drogi wojewódzkiej 374 i 382 Drukuj Email
z dnia: 2021-03-02
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-03-15 08:30 Przed Terminem


Trzeci przetarg publiczny pisemny, na sprzedaż samochodu osobowego KIA Sportage po szkodzie całkowitej. Drukuj Email
z dnia: 2021-03-02
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-03-15 08:30 Przed Terminem


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK - kosiarka bijakowa Drukuj Email
z dnia: 2021-02-17
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-03-01 08:30 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK - pług wirnikowy Drukuj Email
z dnia: 2021-02-17
Nazwa zadania
Rodzaj Roboty Budowlane
Termin składania ofert 2021-03-01 09:00 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK - wytwornice solanki Drukuj Email
z dnia: 2021-02-17
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-03-01 09:30 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK - rębak Drukuj Email
z dnia: 2021-02-17
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-03-02 08:30 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK - pług Hydrog Drukuj Email
z dnia: 2021-02-17
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-03-02 09:30 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK - pług Assaloni Drukuj Email
z dnia: 2021-02-17
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-03-02 09:00 Po Terminie


Drugi przetarg publiczny pisemny, na sprzedaż samochodu osobowego KIA Sportage po szkodzie całkowitej Drukuj Email
z dnia: 2021-02-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-02-22 08:30 Po Terminie


Pierwszy przetarg publiczny pisemny, na sprzedaż samochodu osobowego KIA Sportage po szkodzie całkowitej Drukuj Email
z dnia: 2021-01-28
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2021-02-08 08:30 Po Terminie


Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu: „„Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II.” Projekt przewidziany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Drukuj Email
z dnia: 2021-01-15
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.258.2020
Termin składania ofert 2021-01-21 15:00 Po Terminie


Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój: Etap I - Przygotowanie placu pod rewitalizację Drukuj Email
z dnia: 2020-12-31
Nazwa zadania Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój: Etap I - Przygotowanie placu pod rewitalizację. CPV 45.23.41.13-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.95.2020
Termin składania ofert 2021-02-02 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :