DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Prace projektowe dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. Etap II, III i IV. Drukuj Email
z dnia: 2020-04-06
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. Etap II, III i IV.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.17.2020
Termin składania ofert 2020-04-22 08:00 Przed Terminem


Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Obwodu Drogowego Cieszyce – Obręb Oława – w latach 2020-2022. CPV 90.61.00.00-6. Drukuj Email
z dnia: 2020-04-03
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Obwodu Drogowego Cieszyce – Obręb Oława – w latach 2020-2022.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.15.2020
Termin składania ofert 2020-05-12 09:00 Przed Terminem


ZAKUP PALIW na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w latach 2020-2023. CPV 09100000-0. Drukuj Email
z dnia: 2020-04-02
Nazwa zadania ZAKUP PALIW na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w latach 2020-2023. CPV 09100000-0.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.19.2020
Termin składania ofert 2020-05-20 09:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Baszyn w km 3+040 ÷ 3+916 długości 0,876 km Drukuj Email
z dnia: 2020-04-01
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Baszyn w km 3+040 ÷ 3+916 długości 0,876 km. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.14.2020
Termin składania ofert 2020-04-16 10:00 Przed Terminem


Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice od km 6+942 do km 7+458. CPV 45000000-0 Drukuj Email
z dnia: 2020-03-31
Nazwa zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice od km 6+942 do km 7+458. CPV 45000000-0
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.18.2020
Termin składania ofert 2020-04-17 10:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 346 na odcinku od m. Węgry do skrzyżowania z DW 395 w km 48+486 - 50+160. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-03-26
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 346 na odcinku od m. Węgry do skrzyżowania z DW 395 w km 48+486 - 50+160. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.12.2020
Termin składania ofert 2020-04-16 08:00 Przed Terminem


REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 367 na odcinku KOWARY – OGORZELEC km 23+100-26+600. CPV 45000000-0. Drukuj Email
z dnia: 2020-03-25
Nazwa zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 367 na odcinku KOWARY – OGORZELEC km 23+100-26+600. CPV 45000000-0.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.16.2020
Termin składania ofert 2020-04-21 09:00 Przed Terminem


Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla zadania: Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi i stanowiącymi skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 Drukuj Email
z dnia: 2020-03-09
Nazwa zadania Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla zadania: Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi i stanowiącymi skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 90714500-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.8.2020
Termin składania ofert 2020-04-15 9:00 Przed Terminem


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 km 50+283 w m. Stary Śleszów. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-03-06
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 km 50+283 w m. Stary Śleszów. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.26.2020
Termin składania ofert 2020-03-12 09:00 Po Terminie


Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2020-03-03
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.10.2020
Termin składania ofert 2020-04-01 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 0+104 w m. Jedlina Zdrój. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-02-27
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 0+104 w m. Jedlina Zdrój. CPV 45.00.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.11.2020
Termin składania ofert 2020-04-17 10:30 Przed Terminem


II przetarg pisemny na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2020-02-25
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-03-10 9:00 Po Terminie


Prace projektowe dla zadania: Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-02-25
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania: Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.4.2020
Termin składania ofert 2020-03-10 10:00 Po Terminie


Wykonanie dwóch tablic informacyjno - promocyjnych dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Drukuj Email
z dnia: 2020-02-18
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-03-04 12:00 Po Terminie


Wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej Drukuj Email
z dnia: 2020-02-17
Nazwa zadania Wykonanie jednej tablicy informacyjno-promocyjnej z zestawem do montażu i montażem dla projektu pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-02-26 15:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :