DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

V przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Cieszyce) Drukuj Email
z dnia: 2022-10-05
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-10-18 08:30 Przed Terminem


V przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Tylice) Drukuj Email
z dnia: 2022-10-05
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-10-18 10:00 Przed Terminem


Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98”, realizowanego ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drukuj Email
z dnia: 2022-09-02
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-09-12 23:59 Po Terminie


IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Tylice) Drukuj Email
z dnia: 2022-08-30
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-09-09 09:00 Po Terminie


IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Cieszyce) Drukuj Email
z dnia: 2022-08-30
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-09-09 08:30 Po Terminie


III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Tylice) Drukuj Email
z dnia: 2022-08-12
Nazwa zadania
Rodzaj Roboty Budowlane
Termin składania ofert 2022-08-29 00:00 Po Terminie


III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Cieszyce) Drukuj Email
z dnia: 2022-08-12
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-08-29 08:30 Po Terminie


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Cieszyce) Drukuj Email
z dnia: 2022-07-28
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-08-09 08:30 Po Terminie


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Tylice) Drukuj Email
z dnia: 2022-07-28
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-08-09 09:00 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Tylice) Drukuj Email
z dnia: 2022-07-14
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-07-26 09:00 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Cieszyce) Drukuj Email
z dnia: 2022-07-14
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-07-26 08:30 Po Terminie


IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż płyt granitowych pozyskanych w trakcie modernizacji dróg wojewódzkich Drukuj Email
z dnia: 2022-07-07
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-07-18 12:40 Po Terminie


III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - pług odśnieżny Drukuj Email
z dnia: 2022-07-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-07-11 11:55 Po Terminie


III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - piaskarko-posypywarka Drukuj Email
z dnia: 2022-07-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-07-11 11:48 Po Terminie


IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki w trakcie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8 Drukuj Email
z dnia: 2022-06-23
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-07-06 08:30 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :