DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020–2022 Drukuj Email
z dnia: 2020-01-21
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020–2022. CPV 90.61.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.3.2020
Termin składania ofert 2020-02-26 09:00 Przed Terminem


Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 polegająca na: Zadanie nr 1. Poprawie bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nr 2. Poprawie bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71247000-8. Drukuj Email
z dnia: 2020-01-14
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 polegająca na:
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.127.2019
Termin składania ofert 2020-02-04 10:00 Przed Terminem


Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Drukuj Email
z dnia: 2020-01-14
Nazwa zadania Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.122.2019
Termin składania ofert 2020-02-27 09:00 Przed Terminem


Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice Drukuj Email
z dnia: 2020-01-13
Nazwa zadania Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice. CPV 45.23.31.40-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.2.2020
Termin składania ofert 2020-02-19 09:00 Przed Terminem


Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego - rejon wałbrzyski Drukuj Email
z dnia: 2020-01-09
Nazwa zadania Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego - rejon wałbrzyski
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.126.2019
Termin składania ofert 2020-01-27 10:00 Przed Terminem


ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH DZIKICH ZWIERZĄT I ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA SŁUŻB UTRZYMANIOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBY DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 4 ZADANIA. CPV 90524300-9 Drukuj Email
z dnia: 2020-01-07
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.279.2019
Termin składania ofert 2020-01-14 12:00 Po Terminie


Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-12-31
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.132.2019
Termin składania ofert 2020-02-12 09:00 Przed Terminem


Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień – dokumentacja projektowa Drukuj Email
z dnia: 2019-12-30
Nazwa zadania Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień – dokumentacja projektowa. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.131.2019
Termin składania ofert 2020-01-15 10:00 Po Terminie


Generalny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego Drukuj Email
z dnia: 2019-12-23
Nazwa zadania Generalny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 63712710-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.130.2019
Termin składania ofert 2020-01-28 09:00 Przed Terminem


Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica wraz z budową chodnika do miejscowości Świerzawa Drukuj Email
z dnia: 2019-12-20
Nazwa zadania Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica wraz z budową chodnika do miejscowości Świerzawa. CPV 45.22.11.11-3.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.125.2019
Termin składania ofert 2020-01-31 10:00 Przed Terminem


Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 71000000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-12-20
Nazwa zadania Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 71000000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.129.2019
Termin składania ofert 2020-02-14 09:00 Przed Terminem


Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 341 Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118. CPV 50225000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-12-19
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 341 Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118. CPV 50225000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.128.2019
Termin składania ofert 2020-01-08 10:00 Po Terminie


PRACE PROJEKTOWE dla inwestycji pn.: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska – Remonty i przebudowa dróg i infrastruktury drogowej - droga wojewódzka nr 392 od km 13+400 do km 14+250 w m. LĄDEK ZDRÓJ. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-12-18
Nazwa zadania PRACE PROJEKTOWE dla inwestycji pn.: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska – Remonty i przebudowa dróg i infrastruktury drogowej - droga wojewódzka nr 392 od km 13+400 do km 14+250 w m. LĄDEK ZDRÓJ. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.123.2019
Termin składania ofert 2020-01-14 09:00 Po Terminie


Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice Drukuj Email
z dnia: 2019-12-04
Nazwa zadania Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice. CPV 45.23.31.40-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.124.2019
Termin składania ofert 2020-01-09 09:00 Po Terminie


Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” – aktualizacja istniejącej dokumentacji Drukuj Email
z dnia: 2019-12-02
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” – aktualizacja istniejącej dokumentacji. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.246.2019
Termin składania ofert 2019-12-06 12:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :