DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Opracowanie Studium Wykonalności Drukuj Email
z dnia: 2019-02-22
Nazwa zadania Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu: „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)”. Projekt przewidziany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.44.2019
Termin składania ofert 2019-02-28 15:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej DW 380 (dawny przebieg DW385) w m. Włodowice km 0+000-2+684 (2684 m). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-20
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej DW 380 (dawny przebieg DW385) w m. Włodowice km 0+000-2+684 (2684 m). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.18.2019
Termin składania ofert 2019-03-12 10:00 Przed Terminem


Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-19
Nazwa zadania Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.39.2019
Termin składania ofert 2019-02-26 10:00 Przed Terminem


Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich wraz z rondem do włączenia w drogę w drogę wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego ) etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-08
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich wraz z rondem do włączenia w drogę w drogę wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego ) etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.10.2019
Termin składania ofert 2019-03-21 10:00 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Leśna (ul. Żeromskiego) w zakresie: 1) Budowy chodnika od km 12+147 do km 12+766; 2) Budowy kanalizacji sanitarnej od km 12+477 do km 12+685; 3) Remontu nawierzchni od km 12+440 do km 12+770; Drukuj Email
z dnia: 2019-02-08
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Leśna (ul. Żeromskiego) w zakresie: 1) Budowy chodnika od km 12+147 do km 12+766; 2) Budowy kanalizacji sanitarnej od km 12+477 do km 12+685; 3) Remontu nawierzchni od km 12+440 do km 12+770; CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.103.2018
Termin składania ofert 2019-02-27 10:00 Przed Terminem


Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-07
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.14.2019
Termin składania ofert 2019-03-05 09:00 Przed Terminem


Prace projektowe dla inwestycji pn.: Budowa obejścia „Zakrętu śmierci” w m. Szklarska Poręba. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-06
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn.: Budowa obejścia „Zakrętu śmierci” w m. Szklarska Poręba. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.13.2019
Termin składania ofert 2019-02-28 10:00 Przed Terminem


Usługa wycinki drzew z podziałem na 12 zadań Drukuj Email
z dnia: 2019-02-05
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 12 zadań. CPV 77.21.14.00-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.17.2019
Termin składania ofert 2019-02-13 10:00 Po Terminie


ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 72212000-4. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-04
Nazwa zadania ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 72212000-4.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.108.2018
Termin składania ofert 2019-03-15 10:00 Przed Terminem


Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-01
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.1.2019
Termin składania ofert 2019-02-28 09:00 Przed Terminem


Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 381 od mostu w Gołogłowach do Kłodzka w km 52+250-54+094 (1844 m). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-31
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 381 od mostu w Gołogłowach do Kłodzka w km 52+250-54+094 (1844 m). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.11.2019
Termin składania ofert 2019-02-19 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4 Drukuj Email
z dnia: 2019-01-31
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.15.2019
Termin składania ofert 2019-02-13 09:30 Po Terminie


OPRACOWANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ: Budowa obwodnic Bielawy, Dzierżoniowa i Strzegomia w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71240000-2. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-30
Nazwa zadania OPRACOWANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ: Budowa obwodnic Bielawy, Dzierżoniowa i Strzegomia w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71240000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.12.2019
Termin składania ofert 2019-02-12 09:00 Po Terminie


Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-24
Nazwa zadania Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.8.2019
Termin składania ofert 2019-02-01 09:00 Po Terminie


Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2019-01-23
Nazwa zadania Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.2.2019
Termin składania ofert 2019-02-05 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :