DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Serwis i diagnostyka urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-03
Nazwa zadania Serwis i diagnostyka urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.37.2020
Termin składania ofert 2020-07-13 09:00 Przed Terminem


Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Podwale w m. Góra. Projekt budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324, ul. Podwale przy budynku Komendy Powiatowej Policji Drukuj Email
z dnia: 2020-07-01
Nazwa zadania Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Podwale w m. Góra. Projekt budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324, ul. Podwale przy budynku Komendy Powiatowej Policji. CPV 71.32.25.00-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.101.2020
Termin składania ofert 2020-07-07 12:00 Przed Terminem


Drugi przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku, soli, mieszanki pisakowo-solnej, drewno opałowe zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-07-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-07-13 08:30 Przed Terminem


Czwarty przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Jeleniej Górze. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-07-13 8:304 Przed Terminem


Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego oraz przeglądów szczegółowych wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. CPV 71300000-1, 71335000-5, 71530000-2. Drukuj Email
z dnia: 2020-06-30
Nazwa zadania Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego oraz przeglądów szczegółowych wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. CPV 71300000-1, 71335000-5, 71530000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.36.2020
Termin składania ofert 2020-07-08 09:00 Przed Terminem


Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania, CPV 45.23.32.21-4 Drukuj Email
z dnia: 2020-06-26
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania, CPV 45.23.32.21-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.38.2020
Termin składania ofert 2020-07-14 09:00 Przed Terminem


Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich Drukuj Email
z dnia: 2020-06-26
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77.21.16.00-8, 77.21.15.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.35.2020
Termin składania ofert 2020-07-07 10:00 Przed Terminem


Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Realizację projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) – etap II Drukuj Email
z dnia: 2020-06-25
Nazwa zadania Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Realizację projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) – etap II. CPV 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.31.2020
Termin składania ofert 2020-08-04 09:00 Przed Terminem


Drugi przetarg publiczny pisemny (licytacja) na sprzedaż 42 sztuk grodzic betonowych typu "L" o wys. 4,4 m składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-06-22
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-07-06 09:30 Przed Terminem


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK (Lublin) Drukuj Email
z dnia: 2020-06-19
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-07-06 09:30 Przed Terminem


II przetarg pisemnym (licytacja) na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2020-06-18
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-30 09:30 Po Terminie


UNIECZYNNIENIE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO pod DW 382 w km 28+850 w m. Dzierżoniów. CPV 45200000-9, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-06-16
Nazwa zadania UNIECZYNNIENIE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO pod DW 382 w km 28+850 w m. Dzierżoniów. CPV 45200000-9, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.33.2020
Termin składania ofert 2020-07-07 09:00 Przed Terminem


4 przetarg publiczny pisemny (licytacja) na sprzedaż 13 sztuk bloków kamiennych wraz z wywiezieniem na wysypisko śmieci 3 sztuk uszkodzonych bloków kamiennych składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Gradówku Drukuj Email
z dnia: 2020-06-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-24 09:30 Po Terminie


Trzeci przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Jeleniej Górze oraz soli zmagazynowanej w Obwodzie Drogowym w Chocianowie Drukuj Email
z dnia: 2020-06-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-29 08:30 Po Terminie


Pierwszy przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku, soli, mieszanki pisakowo-solnej, drewno opałowe zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-06-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-29 08:30 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :