DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych - dokumentacja projektowa. Drukuj Email
z dnia: 2019-10-11
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.107.2019
Termin składania ofert 2019-10-24 10:00 Przed Terminem


Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa, CPV 90.62.00.00-9 Drukuj Email
z dnia: 2019-10-10
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa, CPV 90.62.00.00-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.108.2019
Termin składania ofert 2019-10-21 10:00 Przed Terminem


Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania DW 448 z drogą powiatową nr 1500D, z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w m. Syców. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-10-09
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania DW 448 z drogą powiatową nr 1500D, z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w m. Syców. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.109.2019
Termin składania ofert 2019-10-18 10:00 Przed Terminem


Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK w latach 2020-2022. Drukuj Email
z dnia: 2019-10-08
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK w latach 2020-2022.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.97.2019
Termin składania ofert 2019-10-22 10:00 Przed Terminem


Przebudowa ściany oporowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od km 54+078 do km 54+195 w m. Boguszów Gorce – dokumentacja projektowa Drukuj Email
z dnia: 2019-10-03
Nazwa zadania Przebudowa ściany oporowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od km 54+078 do km 54+195 w m. Boguszów Gorce – dokumentacja projektowa. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.159.2019
Termin składania ofert 2019-10-10 12:00 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-10-03
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-10-18 09:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Ziębice w km 52+550 ÷ 52+730 Drukuj Email
z dnia: 2019-09-30
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Ziębice w km 52+550 ÷ 52+730. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.111.2019
Termin składania ofert 2019-10-15 11:00 Po Terminie


Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022 Drukuj Email
z dnia: 2019-09-30
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.103.2019
Termin składania ofert 2019-11-06 09:00 Przed Terminem


Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa Drukuj Email
z dnia: 2019-09-30
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.110.2019
Termin składania ofert 2019-10-15 10:00 Po Terminie


Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-25
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.106.2019
Termin składania ofert 2019-11-08 09:00 Przed Terminem


Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 393 w km 10+510 do 10+570 w m. Leśna -Baworowo, przecinającej linię kolejową nr 337 relacji Lubań-Leśna w km 9+645 ( dz. Nr 302, nr 324, AM-5.147.23.22.2.1, nr 294/10, AM-1 obręb 0001 Leśna, jednostka ewidencyjna Leśna miasto)". CPV 45232130-2 Drukuj Email
z dnia: 2019-09-20
Nazwa zadania Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 393 w km 10+510 do 10+570 w m. Leśna -Baworowo, przecinającej linię kolejową nr 337 relacji Lubań-Leśna w km 9+645 ( dz. Nr 302, nr 324, AM-5.147.23.22.2.1, nr 294/10, AM-1 obręb 0001 Leśna, jednostka ewidencyjna Leśna miasto)". CPV 45232130-2
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.102.2019
Termin składania ofert 2019-10-08 10:00 Po Terminie


Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 29,846 do km 30,320 w ciągu linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Granica RP. CPV 77211400-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-09-20
Nazwa zadania Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 29,846 do km 30,320 w ciągu linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Granica RP. CPV 77211400-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.101.2019
Termin składania ofert 2019-09-30 10:00 Po Terminie


Likwidacja drogowych obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w km 15+400 oraz km 15+465 w m. Boleścin – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45200000-9, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-13
Nazwa zadania Likwidacja drogowych obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w km 15+400 oraz km 15+465 w m. Boleścin – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45200000-9, 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.148.2019
Termin składania ofert 2019-09-19 10:00 Po Terminie


PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-11
Nazwa zadania PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.93.2019
Termin składania ofert 2019-10-21 09:00 Przed Terminem


REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 328 w m. PRZEMKÓW w km 20+774 ÷ 21+374 długości 600 m. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-11
Nazwa zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 328 w m. PRZEMKÓW w km 20+774 ÷ 21+374 długości 600 m. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.104.2019
Termin składania ofert 2019-09-30 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :