DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Zakup rębaka do gałęzi – przyczepa specjalna wraz z homologacją Drukuj Email
z dnia: 2020-11-25
Nazwa zadania Zakup rębaka do gałęzi – przyczepa specjalna wraz z homologacją. CPV 43.31.22.00-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.231.2020
Termin składania ofert 2020-12-02 11:00 Przed Terminem


Zakup 7 sztuk kserokopiarek A3 do siedziby DSDiK, ul. Krakowska 28. CPV 30121430-6. Drukuj Email
z dnia: 2020-11-24
Nazwa zadania Zakup 7 sztuk kserokopiarek A3 do siedziby DSDiK, ul. Krakowska 28. CPV 30121430-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.222.2020
Termin składania ofert 2020-11-30 12:00 Przed Terminem


Zakup 1 szt. fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2020-11-20
Nazwa zadania Zakup 1 szt. fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.79.2020
Termin składania ofert 2020-11-30 11:00 Przed Terminem


Zakup fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2020-11-06
Nazwa zadania Zakup fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego na potrzeby DSDiK.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.72.2020
Termin składania ofert 2020-11-18 11:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 3+716 w miejscowości Platerówka. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-28
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 3+716 w miejscowości Platerówka.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2020
Termin składania ofert 2020-12-11 11:00 Przed Terminem


Zakup 1 szt. nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-15
Nazwa zadania Zakup 1 szt. nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.193.2020
Termin składania ofert 2020-10-26 10:00 Po Terminie


Zakup niszczarki na potrzeby DSDiK we Wrocławiu. CPV 30191400-8. Drukuj Email
z dnia: 2020-10-12
Nazwa zadania Zakup niszczarki na potrzeby DSDiK we Wrocławiu. CPV 30191400-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.179.2020
Termin składania ofert 2020-10-20 12:00 Po Terminie


PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 455 polegająca na budowie chodnika w miejscowości GAJKÓW, gmina CZERNICA, etap I w km 12+100 – 12+280. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-08
Nazwa zadania PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 455 polegająca na budowie chodnika w miejscowości GAJKÓW, gmina CZERNICA, etap I w km 12+100 – 12+280. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.68.2020
Termin składania ofert 2020-10-27 09:00 Po Terminie


Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca” Drukuj Email
z dnia: 2020-10-05
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca”. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.61.2020
Termin składania ofert 2020-12-04 09:00 Przed Terminem


Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 90620000-9 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-01
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 90620000-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.70.2020
Termin składania ofert 2020-10-12 11:00 Po Terminie


Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 35+385 w miejscowości Rokitnica. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-24
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 35+385 w miejscowości Rokitnica. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.63.2020
Termin składania ofert 2020-10-13 09:00 Po Terminie


Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-23
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.62.2020
Termin składania ofert 2020-10-15 09:00 Po Terminie


Trzeci przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna z wycinki w ciągu linii kolejowych 311 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-21
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-10-05 08:30 Po Terminie


BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I PRZEJŚĆ AKTYWNYCH w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 10 zadań. CPV 50232200-2. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-16
Nazwa zadania BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I PRZEJŚĆ AKTYWNYCH w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 10 zadań. CPV 50232200-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI2720.54.2020
Termin składania ofert 2020-10-20 09:00 Po Terminie


Zabiegi korekcyjne i usuwanie posuszu w koronach drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie służby utrzymaniowej Jelenia Góra. CPV 77211500-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-10
Nazwa zadania Zabiegi korekcyjne i usuwanie posuszu w koronach drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie służby utrzymaniowej Jelenia Góra. CPV 77211500-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.56.2020
Termin składania ofert 2020-09-18 09:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :