DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Województwo Dolnośląskie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 777 AM-6 obręb Kopanica, gmina Piława Górna o powierzchni 1.100 m2 zgodnie z uchwałą nr 6950/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2023 r. Drukuj Email
z dnia: 2023-05-25
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2023-06-13 09:00 Przed Terminem


III przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z przebudowy ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z DW 331 w Polkowicach na terenie działania DSDiK we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2023-04-11
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2023-04-24 08:30 Po Terminie


II przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z przebudowy ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z DW 331 w Polkowicach na terenie działania DSDiK we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2023-03-20
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2023-04-04 08:30 Po Terminie


Drugi przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego w trakcie wycinki w ciągu linii kolejowej 310 Drukuj Email
z dnia: 2023-03-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2023-03-24 08:30 Po Terminie


I przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z przebudowy ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z DW 331 w Polkowicach na terenie działania DSDiK we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2023-02-28
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2023-03-16 08:30 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - zamiatarka Drukuj Email
z dnia: 2023-02-28
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2023-03-16 09:00 Po Terminie


Pierwszy przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego w trakcie wycinki w ciągu linii kolejowej 310 Drukuj Email
z dnia: 2023-02-15
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2023-03-06 08:30 Po Terminie


Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 316 na odcinku Chojnów-Rokitki”, realizowanego ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drukuj Email
z dnia: 2023-01-12
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721. 4.2023
Termin składania ofert 2023-01-23 23:59 Po Terminie


Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski, z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski oraz tłumaczenia na polski język migowy (PJM). Drukuj Email
z dnia: 2022-11-25
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.260.2022
Termin składania ofert 2022-12-05 10:00 Po Terminie


V przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Cieszyce) Drukuj Email
z dnia: 2022-10-05
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-10-18 08:30 Po Terminie


V przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Tylice) Drukuj Email
z dnia: 2022-10-05
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-10-18 10:00 Po Terminie


Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98”, realizowanego ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drukuj Email
z dnia: 2022-09-02
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-09-12 23:59 Po Terminie


IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Tylice) Drukuj Email
z dnia: 2022-08-30
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-09-09 09:00 Po Terminie


IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Cieszyce) Drukuj Email
z dnia: 2022-08-30
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2022-09-09 08:30 Po Terminie


III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK - wytwornica solanki (Tylice) Drukuj Email
z dnia: 2022-08-12
Nazwa zadania
Rodzaj Roboty Budowlane
Termin składania ofert 2022-08-29 00:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :