DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 35+385 w miejscowości Rokitnica. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-24
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 35+385 w miejscowości Rokitnica. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.63.2020
Termin składania ofert 2020-10-13 09:00 Przed Terminem


Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-23
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.62.2020
Termin składania ofert 2020-10-09 09:00 Przed Terminem


Trzeci przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna z wycinki w ciągu linii kolejowych 311 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-21
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-10-05 08:30 Przed Terminem


BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I PRZEJŚĆ AKTYWNYCH w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 10 zadań. CPV 50232200-2. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-16
Nazwa zadania BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I PRZEJŚĆ AKTYWNYCH w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 10 zadań. CPV 50232200-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI2720.54.2020
Termin składania ofert 2020-10-20 09:00 Przed Terminem


Zabiegi korekcyjne i usuwanie posuszu w koronach drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie służby utrzymaniowej Jelenia Góra. CPV 77211500-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-10
Nazwa zadania Zabiegi korekcyjne i usuwanie posuszu w koronach drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie służby utrzymaniowej Jelenia Góra. CPV 77211500-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.56.2020
Termin składania ofert 2020-09-18 09:00 Po Terminie


Dokumentacja projektowa dla zadania: "Poprawa stateczności korony drogi wojewódzkiej poprzez wzmocnienie nasypu drogowego w m. Świny (droga wojewódzka / dawna droga krajowa nr 3 w km 432+170 - 432+200). CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-10
Nazwa zadania Dokumentacja projektowa dla zadania: "Poprawa stateczności korony drogi wojewódzkiej poprzez wzmocnienie nasypu drogowego w m. Świny (droga wojewódzka / dawna droga krajowa nr 3 w km 432+170 - 432+200). CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.139.2020
Termin składania ofert 2020-09-17 10:00 Po Terminie


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK (Skoda CItigo) Drukuj Email
z dnia: 2020-09-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-18 09:30 Po Terminie


Poprawa stanu technicznego DW 374 na odcinku Rogoźnica – Wieśnica km 10+400-13+700. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-09
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego DW 374 na odcinku Rogoźnica – Wieśnica km 10+400-13+700. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.59.2020
Termin składania ofert 2020-10-02 09:00 Przed Terminem


Usługa wycinki drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 7 zadań Drukuj Email
z dnia: 2020-09-02
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 7 zadań. CPV 77.21.14.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.52.2020
Termin składania ofert 2020-10-06 09:00 Przed Terminem


Prace projektowe dla zadania: Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-02
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania: Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.60.2020
Termin składania ofert 2020-10-12 09:00 Przed Terminem


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż drewna z wycinki w ciągu linii kolejowych 311 i 326 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-16 08:30 Po Terminie


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o piątym przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż piasku, soli, mieszanki pisakowo-solnej, drewno opałowe zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-09-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-16 08:30 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości działki nr 777 AM-6 obręb Kopanica, gmina Piława Górna w celu wybudowania bocznicy kolejowej zgodnie z uchwałą nr 2545/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-16 09:00 Po Terminie


Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 450000-7, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-31
Nazwa zadania Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 450000-7, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.45.2020
Termin składania ofert 2020-09-30 09:00 Przed Terminem


Wykonanie dokumentacji projektowej pięciu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 na odcinku Marcinkowice – Pełcznica. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-31
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej pięciu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 na odcinku Marcinkowice – Pełcznica. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.55.2020
Termin składania ofert 2020-09-14 09:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :