DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice Drukuj Email
z dnia: 2019-12-04
Nazwa zadania Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice. CPV 45.23.31.40-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.124.2019
Termin składania ofert 2020-01-09 09:00 Przed Terminem


Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” – aktualizacja istniejącej dokumentacji Drukuj Email
z dnia: 2019-12-02
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” – aktualizacja istniejącej dokumentacji. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.246.2019
Termin składania ofert 2019-12-06 12:00 Po Terminie


Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski (CPV 79.53.00.00-8). Drukuj Email
z dnia: 2019-11-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-12-12 24:00 Po Terminie


Zakup 2 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-11-27
Nazwa zadania Zakup 2 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK. CPV 34.11.00.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.254.2019
Termin składania ofert 2019-12-03 11:00 Po Terminie


IV przetarg pisemny na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-11-22
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-12-02 09:00 Po Terminie


Wynajem sali oraz usługa gastronomiczna na potrzeby konferencji zamykającej oraz promującej projekt pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum-Allee w Görlitz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 – 2020. Drukuj Email
z dnia: 2019-11-21
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.242.2019
Termin składania ofert 2019-12-06 10:00 Po Terminie


Zakup 2 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-11-20
Nazwa zadania Zakup 2 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK. CPV 34.11.00.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.237.2019
Termin składania ofert 2019-11-26 11:00 Po Terminie


Budowa kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów Drukuj Email
z dnia: 2019-11-19
Nazwa zadania Budowa kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.121.2019
Termin składania ofert 2019-12-10 10:00 Po Terminie


Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 393 w km 10+510 do 10+570 w m. Leśna -Baworowo, przecinającej linię kolejową nr 337 relacji Lubań-Leśna w km 9+645 ( dz. Nr 302, nr 324, AM-5.147.23.22.2.1, nr 294/10, AM-1 obręb 0001 Leśna, jednostka ewidencyjna Leśna miasto)". CPV 45232130-2 Drukuj Email
z dnia: 2019-11-18
Nazwa zadania Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 393 w km 10+510 do 10+570 w m. Leśna -Baworowo, przecinającej linię kolejową nr 337 relacji Lubań-Leśna w km 9+645 ( dz. Nr 302, nr 324, AM-5.147.23.22.2.1, nr 294/10, AM-1 obręb 0001 Leśna, jednostka ewidencyjna Leśna miasto)". CPV 45232130-2
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.119.2019
Termin składania ofert 2019-12-04 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm - PRACE PROJEKTOWE. Drukuj Email
z dnia: 2019-11-13
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm - PRACE PROJEKTOWE.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.118.2019
Termin składania ofert 2019-11-28 10:00 Po Terminie


Zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby służby utrzymaniowej DSDiK. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2019-11-13
Nazwa zadania Zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby służby utrzymaniowej DSDiK. CPV 34110000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.221.2019
Termin składania ofert 2019-11-20 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica w miejscowości Kostrzyca Drukuj Email
z dnia: 2019-11-12
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica w miejscowości Kostrzyca. CPV 45.20.00.00-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.112.2019
Termin składania ofert 2019-11-27 10:00 Po Terminie


Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2019-11-12
Nazwa zadania Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.114.2019
Termin składania ofert 2019-11-27 10:00 Po Terminie


Generalny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 63712710-3. Drukuj Email
z dnia: 2019-11-07
Nazwa zadania Generalny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 63712710-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.113.2019
Termin składania ofert 2019-12-17 09:00 Przed Terminem


Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Służby Utrzymaniowej Jelenia Góra w latach 2020-2022. CPV 77.31.00.00-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-11-06
Nazwa zadania Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Służby Utrzymaniowej Jelenia Góra w latach 2020-2022. CPV 77.31.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.97.2019
Termin składania ofert 2019-11-19 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :