DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Remont drogi wojewódzkiej nr 346 odcinkami. Odcinek Stary Śleszów – Nowy Śleszów w km 51+386-53+188 długość 1802 km. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-23
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 346 odcinkami. Odcinek Stary Śleszów – Nowy Śleszów w km 51+386-53+188 długość 1802 km. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.41.2019
Termin składania ofert 2019-05-10 10:00 Przed Terminem


Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380 ul. Marszałka Piłsudskiego w m. Nowa Ruda oraz określenie możliwego zawężenia światła poziomego przestrzeni podmostowej. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-23
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-06 12:00 Przed Terminem


Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica” Drukuj Email
z dnia: 2019-04-19
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-04-29 15:00 Przed Terminem


Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim Drukuj Email
z dnia: 2019-04-18
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.37.2019
Termin składania ofert 2019-05-07 10:00 Przed Terminem


Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-16
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.40.2019
Termin składania ofert 2019-05-07 09:00 Przed Terminem


Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-16
Nazwa zadania Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.39.2019
Termin składania ofert 2019-04-25 10:00 Przed Terminem


Prace budowlane polegające na poprawie stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 365 JURCZYCE – MUCHÓW na odcinku od km 21+500 do km 22+300 oraz budowie chodnika przy ul. Dworcowej w ŚWIERZAWIE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-12
Nazwa zadania Prace budowlane polegające na poprawie stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 365 JURCZYCE – MUCHÓW na odcinku od km 21+500 do km 22+300 oraz budowie chodnika przy ul. Dworcowej w ŚWIERZAWIE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.31.2019
Termin składania ofert 2019-04-30 09:00 Przed Terminem


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-09
Nazwa zadania
Rodzaj Usługi
Termin składania ofert 2019-04-24 9:00 Przed Terminem


Studium lokalizacyjne włączenia miasta Polkowice przez budowę nowej linii kolejowej łączącej się z odcinkiem linii kolejowej 14 oraz włączeniem się do linii kolejowej 289 łącząc miasto Polkowice z dwoma ośrodkami miejskimi LGOM Drukuj Email
z dnia: 2019-04-05
Nazwa zadania Studium lokalizacyjne włączenia miasta Polkowice przez budowę nowej linii kolejowej łączącej się z odcinkiem linii kolejowej 14 oraz włączeniem się do linii kolejowej 289 łącząc miasto Polkowice z dwoma ośrodkami miejskimi LGOM. CPV 79.13.10.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.38.2019
Termin składania ofert 2019-04-16 10:00 Po Terminie


Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-29
Nazwa zadania Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.30.2019
Termin składania ofert 2019-04-11 10:00 Po Terminie


Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-29
Nazwa zadania Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.29.2019
Termin składania ofert 2019-04-11 10:00 Po Terminie


Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule zaprojektuj i wybuduj.” CPV 66110000-4 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-27
Nazwa zadania Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule zaprojektuj i wybuduj.” CPV 66110000-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.33.2019
Termin składania ofert 2019-04-17 10:00 Po Terminie


Przedłużenie ważności decyzji środowiskowej z dnia 05.07.2013 r. dla zadania pn.: Budowa obejścia m. Złotoryja od drogi nr 363 do drogi nr 328 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-27
Nazwa zadania Przedłużenie ważności decyzji środowiskowej z dnia 05.07.2013 r. dla zadania pn.: Budowa obejścia m. Złotoryja od drogi nr 363 do drogi nr 328. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.52.2019
Termin składania ofert 2019-04-08 12:00 Po Terminie


Remont DW 374 od węzła na S3 do m. NIEDASZÓW włącznie - odcinkami: km 5+050 - 6+200 i km 7+130 - 8+350. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-20
Nazwa zadania Remont DW 374 od węzła na S3 do m. NIEDASZÓW włącznie - odcinkami: km 5+050 - 6+200 i km 7+130 - 8+350. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.32.2019
Termin składania ofert 2019-04-16 09:00 Po Terminie


Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej: Budowa obwodnic Milicza i Wołowa w ciągu dróg wojewódzkich Drukuj Email
z dnia: 2019-03-19
Nazwa zadania Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej: Budowa obwodnic Milicza i Wołowa w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71.24.00.00-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.28.2019
Termin składania ofert 2019-03-28 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :