DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski, na potrzeby Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-11
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy IZ.2721.308.2018
Termin składania ofert 2018-12-18 15:00 Przed Terminem


Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 71.24.80.00-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.289.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 11:00 Przed Terminem


Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu DSDiK we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu DSDiK we Wrocławiu.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.306.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 11:00 Przed Terminem


Odbiornik GNSS dla Działu Gospodarki Gruntami. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Odbiornik GNSS dla Działu Gospodarki Gruntami. CPV 38.11.21.00-0.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.293.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 10:00 Przed Terminem


Zakup 3 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK w podziale na 3 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-06
Nazwa zadania Zakup 3 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK w podziale na 3 zadania. CPV 34.11.00.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.299.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie


Zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby służby utrzymaniowej DSDiK. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2018-12-06
Nazwa zadania Zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby służby utrzymaniowej DSDiK. CPV 34110000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.298.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie


Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy /utrzymania/rozbiórki mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-06
Nazwa zadania Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy /utrzymania/rozbiórki mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364. CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.269.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz przyległym układem drogowym. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-23
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz przyległym układem drogowym. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.97.2018
Termin składania ofert 2018-12-18 10:00 Przed Terminem


Remont mostu w ciągu DW 361 w km 5+395 nad rzeką Kwisą w miejscowości Mirsk. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-22
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 361 w km 5+395 nad rzeką Kwisą w miejscowości Mirsk. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.95.2018
Termin składania ofert 2018-12-13 10:00 Po Terminie


III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2018-11-20
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-12-05 9:00 Po Terminie


I. Wykonanie 10 szt. wolnostojących tablic informacyjno-nawigacyjnych z montażem dla projektu pn. „"Od Frydland do zamku Czocha"” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Lub/i* II. Wykonanie 22 szt. znaków E-10 z montażem dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Drukuj Email
z dnia: 2018-11-16
Nazwa zadania 1. Wykonanie 10 szt. wolnostojących tablic, stanowiących system nawigacji i informacji z kodami QR wraz z montażem dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 2. Wykonanie 22 szt. wolnostojących znaków E - 10, z montażem dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Rodzaj Usługi
Termin składania ofert 2018-11-23 15:00 Po Terminie


Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica CPV 45000000-9, 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-15
Nazwa zadania Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica CPV 45000000-9, 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.98.2018
Termin składania ofert 2018-12-10 10:00 Po Terminie


Prace projektowe dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 53+250 do km 54+000 z zabezpieczeniem osuwiska k. miejscowości Cerekwica. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-11-09
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 53+250 do km 54+000 z zabezpieczeniem osuwiska k. miejscowości Cerekwica. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.90.2018
Termin składania ofert 2018-11-21 10:00 Po Terminie


Wykonanie analizy statystyczno-wytrzymałościowej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich dolnego śląska. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-08
Nazwa zadania Wykonanie analizy statystyczno-wytrzymałościowej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich dolnego śląska. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy Ni.2720.91.2018
Termin składania ofert 2018-11-16 10:00 Po Terminie


Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-10-30
Nazwa zadania Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.94.2018
Termin składania ofert 2018-11-14 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :