DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie Drukuj Email
z dnia: 2019-08-13
Nazwa zadania Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.91.2019
Termin składania ofert 2019-08-28 10:00 Przed Terminem


BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 50225000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-08-12
Nazwa zadania BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 50225000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.88.2019
Termin składania ofert 2019-09-17 09:00 Przed Terminem


BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ linii nr 326 na odcinku Wrocław Psie Pole - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. CPV 50225000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-08-12
Nazwa zadania BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ linii nr 326 na odcinku Wrocław Psie Pole - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. CPV 50225000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.87.2019
Termin składania ofert 2019-09-17 09:00 Przed Terminem


Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice Drukuj Email
z dnia: 2019-08-12
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.90.2019
Termin składania ofert 2019-08-27 10:00 Przed Terminem


Nazwa zadania: Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Drukuj Email
z dnia: 2019-08-08
Nazwa zadania Nazwa zadania: Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-08-15 15:00 Po Terminie


Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2019-2022 z podziałem na zadania. Drukuj Email
z dnia: 2019-08-07
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2019-2022 z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.81.2019
Termin składania ofert 2019-09-11 09:00 Przed Terminem


USŁUGA WYCINKI DRZEW z podziałem na 5 zadań. CPV 77211400-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-08-07
Nazwa zadania USŁUGA WYCINKI DRZEW z podziałem na 5 zadań. CPV 77211400-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.92.2019
Termin składania ofert 2019-09-11 10:00 Przed Terminem


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o III przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-30
Nazwa zadania Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o III przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-08-14 09:00 Po Terminie


Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-19
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.86.2019
Termin składania ofert 2019-08-06 10:00 Po Terminie


Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 z podziałem na zadania polegające na: Zadanie nr 1. Część 1: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. Część 2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nr 2. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku m. Ogorzelec - m. Szarocin w km 26+600 do 29+880 km. CPV 45000000-7, 71247000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 z podziałem na zadania polegające na:
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.20.2019
Termin składania ofert 2019-08-20 10:00 Przed Terminem


Korekta montażu (posadowienia) tablic, stanowiących system nawigacji i informacji z kodami QR wraz z przeniesieniem wybranych w nową lokalizację dla projektu pn.: "Od zamku Frydlant do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika C Drukuj Email
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Korekta montażu (posadowienia) tablic, stanowiących system nawigacji i informacji z kodami QR wraz z przeniesieniem wybranych w nową lokalizację dla projektu pn.: "Od zamku Frydlant do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.127.2019
Termin składania ofert 2019-07-29 15:00 Po Terminie


Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77211600-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77211600-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.80.2019
Termin składania ofert 2019-08-02 10:00 Po Terminie


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.77.2019
Termin składania ofert 2019-07-31 09:00 Po Terminie


Wykonanie 1 szt. planszy wraz z montażem na tablicy, stanowiącej system nawigacji i informacji z kodami QR dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-17
Nazwa zadania Wykonanie 1 szt. planszy wraz z montażem na tablicy, stanowiącej system nawigacji i informacji z kodami QR dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI2721.126.2019
Termin składania ofert 2019-07-26 15:00 Po Terminie


Budowa / rozbiórka mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364 w m. Lwówek Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj Drukuj Email
z dnia: 2019-07-17
Nazwa zadania Budowa / rozbiórka mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364 w m. Lwówek Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.85.2019
Termin składania ofert 2019-08-02 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :