Budowa małej obwodnicy Świdnicy Drukuj

Regionalny Program Operacyjny

Projekt (nr RPDS.03.01.00-02-004/10-00) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku – („Transport”), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

Finansowanie projektu 

25 października 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie (nabór w trybie systemowym) w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku. 

27 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu (uchwała nr 105/IV/10) budowy małej obwodnicy Świdnicy.

Kwota dofinansowania

Całkowita wartość projektu wynosi: 35 565 556,89 PLN.
Dofinansowanie ze środków EFRR : 14 720 449,65 PLN.

2 kwietnia 2013 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3810/IV/13, w sprawie zmiany uchwały nr 105/IV/10, w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa małej obwodnicy Świdnicy", zmieniającą termin zakończenia finansowego realizacji projektu na: 30.09.2013 r.

Dnia 15 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia finansowego realizacji projektu na: 31.12.2014 roku.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie projektu: 30 czerwca 2009 roku.

Zakończenie projektu: 31 grudnia 2014 roku.

Wykonawca robót budowlanych  

21 września 2010 roku ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W wyniku procedur przetargowych wyłoniono ofertę najkorzystniejszą, którą złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (lider) oraz Polimex Mostostal S.A.

W 2012 roku, w efekcie postępowania upadłościowego lidera konsorcjum, generalne wykonawstwo przejął na siebie dotychczasowy partner, firma Polimex Mostostal S.A.

Cel projektu

Świdnica nie posiada obwodnicy, a ruch samochodowy odbywający się drogami: wojewódzką nr 382 i krajową nr 35 przebiega przez ścisłe centrum miasta. Samochody przejeżdżają ulicami, których parametry są niewystarczające dla dużego natężenia ruchu, co znacznie utrudnia i wydłuża czas przejazdu przez Świdnicę. Taka sytuacja jest też zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców, jest uciążliwa dla otoczenia i negatywnie wpływa na środowisko naturalne. Brak płynności ruchu (ograniczenia prędkości, liczne skrzyżowania, sygnalizacja świetlna, punkty kolizyjne, itp.) powoduje hałas, nadmierne drgania i wzrost ilości spalin, szczególnie dotyczy to pojazdów ciężarowych (tranzyt). Powstają też utrudnienia w ruchu, które wpływają na jakość komunikacji zbiorowej np. opóźnienia w kursowaniu.

Celem budowy małej obwodnicy Świdnicy jest poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Dolnego Śląska, szczególnie gminy i miasta Świdnicy, a przede wszystkim połączenie planowanego węzła Słotwina z drogą wojewódzką nr 382 w kierunku Strzegomia. Poprzez usprawnienie powiązań sieci dróg wojewódzkich z krajowymi poprawi się komunikacja między ośrodkami regionalnymi rejonu wałbrzysko-świdnickiego z pozostałymi obszarami Dolnego Śląska. Ponadto budowa tej drogi wyprowadzi tranzyt poza granice Świdnicy i upłynni lokalny ruch miejski.

Opis inwestycji

Mała obwodnica Świdnicy będzie przebiegać od skrzyżowania z drogą krajową nr 35 w kierunku północnym przez tereny produkcyjno–usługowe i rolnicze do skrzyżowania (rondo) z drogą wojewódzką nr 382 w kierunku Strzegomia. Planowana długość drogi to 3,05 km, klasa drogi – prędkość projektowa -70 km/h, szerokość jezdni - 8,0 m, szerokość pasa – 3,5 m, pobocza nieutwardzone - 2,0 m, maksymalne obciążenie nawierzchni -115 kN. Obwodnica zostanie połączona z drogami lokalnymi za pośrednictwem dróg serwisowych.

Fotogaleria budowy małej obwodnicy Świdnicy

DSCN5251.JPG DSCN5259.JPG
DSCN5282.JPG DSCN5326.JPG
 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5565.JPG IMG_5572.JPG
 

 

 

 

 

 

 


IMG_5573.JPGIMG_5560.JPG