DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Europejska Współpraca Terytorialna PDF Drukuj

 

Logotypy EWT Polska – Czechy.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (EWT Polska - Czechy)
Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń;
Dziedzina wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej

 

Tytuł projektu:

 

 


 

Logotypy EWT Polska – Saksonia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007- 2013 ( EWT Polska - Saksonia),
Osi priorytetowej: 1 "Rozwój Transgraniczny", Dziedziny wsparcia: 3.1 "Transport i Komunikacja"

 

Tytuł projektu: