Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III Drukuj

Dnia 5 marca 2015 r. w Brunowie, w trakcie dorocznego Konwentu Zarządców Dróg Wojewódzkich odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna projektu „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III”. Inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
11 października 2011 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1316/IV/11 w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn.: Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Nr projektu RPDS.03.01.00-02-001/11.
Całkowita wartość projektu wynosi 28 737 063,34 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 21 212 175,85 zł.
Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu 10 606 087,93 zł.

Realizacja projektu budowy obwodnicy Nowej Rudy – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III, miała na celu zakończenie jednego z największych zadań inwestycyjnych Województwa Dolnośląskiego, który realizowano w trzech etapach.

ETAP I – zakończony został w styczniu 2007 roku. Jest to odcinek o długości około 700 m, którego przebieg rozpoczyna się od ronda przy ul. Niepodległości do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 385. W ramach budowy tego odcinka wybudowano rondo oraz dwa mosty przepustowe.

ETAP II – oddany do użytku w październiku 2008 roku. Odcinek o długości około 3,06 km, którego przebieg rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 385. W ramach zadania wykonane zostały m.in:
-    dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi,
-    wiadukt kolejowy nad obwodnicą,
-    mosty na potokach,
-    wiadukt drogowy,
-    trzy przejazdy gospodarcze,
-    pas ruchu powolnego i drogi serwisowe.

ETAP III - oddany do użytku w listopadzie 2014 roku.
Inwestycja zlokalizowana jest po zachodniej stronie ulicy Stara Droga, ul. Świdnickiej i rzeki Włodzicy. Etap III rozpoczęto się na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda, na skrzyżowaniu z ul. Józefa Sokola (dowiązanie do istniejącego już odcinka obwodnicy od strony Kłodzka) i zakończono na terenie gminy wiejskiej Nowa Ruda (dowiązanie do ul. Głównej w Ludwikowicach Kłodzkich).
Ogólna charakterystyka obiektu:
-     długość obwodnicy 1,887 km
-     klasa drogi GP
-     kategoria ruchu KR-4
-     szerokość jezdni 2 x 3,5m.

Na konferencji przedstawiono różne aspekty realizacji przedmiotowej inwestycji, dzięki której udało się wyprowadzić tranzyt z obszaru miejskiego, przy bezpośrednim założeniu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wraz ze zmianą układu drogowego uzyskano korzyści wynikające ze zwiększenia prędkości przejazdowej, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru i upłynnienia ruchu kołowego nie tylko ponadlokalnego (tranzytowego), ale również lokalnego.
  

Obejrzyj prezentację: Prezentacja