Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki Drukuj

Dnia 27.02.2015 r. w Goli Dzierżoniowskiej odbyła się konferencja promująca projekt pn.:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Na konferencji podsumowano realizację inwestycji, która ma kluczowe znaczenie komunikacyjne dla południowych rejonów Dolnego Śląska oraz przede wszystkim poprawiła bezpieczeństwo i komfort podróżowania po tej ważnej trasie wojewódzkiej.
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Tadeusz Sroka przypomniał przebieg realizacji inwestycji:

10 maja 2006r. w Dzierżoniowie zostało zawarte Porozumienie o współdziałaniu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki”, pomiędzy: Województwem Dolnośląskim a Powiatem Dzierżoniowskim, Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Bielawa, Gminą Dzierżoniów, Gminą Łagiewniki, Gminą Pieszyce, Gminą Piława Górna i Gminą Niemcza.

04 maja 2008r. została podpisana umowa z firmą „DROMOST Sp. z o.o.” z Poznania na wykonanie prac studialno – koncepcyjnych, projektowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki”.

9 czerwca 2011r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzje ZRiD: Decyzja 10/11 dla zadania 1 i Decyzja 11/2011 dla zadania 2.

22 września 2010r. ogłoszono przetarg ograniczony na Wykonawcę robót budowlanych.

28 października 2011r. wybrano wykonawcę robót budowlanych:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych S.A. z siedzibą
w Kędzierzynie Koźlu
(Lider konsorcjum)
Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą
w Warszawie
(Partner konsorcjum)

30 grudnia 2011r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Uchwałą nr 679/IV/11 w ramach Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” w Priorytecie nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

13 czerwca 2012 r. Postanowieniem (Sygn. Akt V GU 25/12) Sąd rejonowy w Opolu ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. w Kędzierzynie Koźlu.
Wykonanie robót budowlanych przejął Partner konsorcjum: Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie. Roboty budowlane wykonywała spółka PRInż-1 z grupy Polimex – Mostostal S.A
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

 • Roboty drogowe: jezdnia bitumiczna na obwodnicach Sieniawki i Uciechowa oraz na odcinku przebudowanej drogi po dotychczasowym śladzie – 13,35 km,
 • Ciąg pieszo jezdny z betonu asfaltowego – 3,63 km,
 • Drogi serwisowe z betonu asfaltowego – 1,96 km,
 • Jezdnie bitumiczne łączące DW z istniejącym układem drogowym – 1,10 km,
 • Place do zawracania – 5 szt.,
 • Ekrany akustyczne – 1,69 km,
 • Bariery ochronne,
 • Oznakowanie poziome i pionowe,
 • Bariery chroniące ruch pieszych,
 • Roboty mostowe: 8 obiektów mostowych w tym 2 wiadukty drogowe, 10 przepustów, 4 przepusty ekologiczne,
 • Roboty sanitarne: kanalizacja deszczowa, rowy kryte, przepusty pod zjazdami i wlotami dróg powiatowych i gminnych,
 • Nasadzenia zieleni: drzewa, krzewy, roślinność pnąca na ekranach.

Od 31 października 2014 r., kiedy to droga wojewódzka nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki została przekazana do użytkowania, kierowcy mogą cieszyć się piękną, szybką, a co najważniejsze bezpieczną drogą.
Całkowita wartość projektu to ok. 81 mln PLN, wartość dofinansowania ze środków UE to ok. 39,5 mln PLN.
W konferencji uczestniczyli m.in. wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, posłanka Monika Wielichowska,
dyrektor i wicedyrektor DSDiK we Wrocławiu - Leszek Loch i Tadeusz Sroka oraz przedstawiciele władz lokalnych.

  

Obejrzyj prezentację: Prezentacja (29MB)