Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 Drukuj

Dnia 20 marca 2015 r. w Goli Dzierżoniowskiej (w pobliżu Niemczy) odbyła się konferencja promująca projekt „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Na konferencji przedstawiono różne aspekty realizacji przedmiotowej inwestycji dzięki której udało się wyprowadzić z centrum miasta ruch tranzytowy na drodze wojewódzkiej nr 382 (intensywny ruch pojazdów ciężarowych transportujących kruszywa z terenu gminy Kamieniec Ząbkowicki) oraz uzyskać zupełnie nowe włączenie DW 382 do drogi krajowej nr 8, poprawiające radykalnie bezpieczeństwo ruchu i zwiększające przepustowość.
W ramach projektu wybudowano 3,1 km nowej drogi wojewódzkiej oraz kompleksowo przebudowano odcinek, o długości 0,5 km, drogi krajowej nr 8. Skrzyżowanie z drogą krajową wyposażono w sygnalizację świetlną akomodacyjną typu „Preference” (kier. Wrocław ↔ Kudowa) z systemem detekcji, zamontowaną ( w obrębie skrajni) na bardzo nowoczesnych konstrukcjach „bezpiecznych”.
Od lipca 2014 r., kiedy uzyskano pozwolenie na użytkowanie, kierowcy oraz mieszkańcy Ząbkowic mogą cieszyć nowoczesną i bezpieczną drogą.
Całkowita wartość projektu to 20,2 mln PLN, wartość dofinansowania ze środków UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) to 16,5 mln PLN (85 % wydatków kwalifikowanych).
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządów lokalnych (gmin i powiatu) z terenu powiatu ząbkowickiego.
 

Obejrzyj prezentację:  Prezentacja (12MB)