Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki Drukuj

logo_rpo_565.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego 

na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku  

– („Transport”), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.  

RPDS.03.01.00-02-002/11  

 

Obecnie trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn.:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku

Dzierżoniów – Łagiewniki” w zakresie:

·         prac bitumicznych

·         prac wykończeniowych

·         obiektów mostowych w Kołaczowie

 

Prace na budowie: