Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) Drukuj

logo_rpo_565.jpg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku – („Transport”); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

 

Finansowanie projektu.

4 września 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru w trybie systemowym, w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku.

Uchwałą Nr  3010/IV/12, z dnia 16 października 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał wyboru projektu do dofinansowania w trybie systemowym (nabór 18/S/3.1/2012).
20 listopada 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego - Uchwałą Nr 3180/IV/12 - podjął decyzję o dofinansowaniu przedmiotowego projektu oraz określił szczegółowe zasady, tryb i warunki jego realizacji przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

 

 

Zdjęcia z postępu robót budowlanych  wiosna - lato 2014