DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi PDF Drukuj

logo_rpo_565.jpg

5 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałą Nr 2374/IV/12 w sprawie zmiany uchwały nr 1613/IV/11 z dnia 20 grudnia 2011 r w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. ”Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi” w ramach Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” w Priorytecie nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku(„Transport”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz określania szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji.

   

Nr projektu: RPDS.03.01.00-02-003/11


Całkowita wartość projektu wynosi 172 154 595,92 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 168 015 471,92
Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu 84 007 735,96

 

Prace na budowie   - zdjęcia

2012.03.15_Tablice_informacyjne__1_.jpg  2012.05.07_Most_Jeziorka__8_.JPG

2012.05.07_Most_Jeziorka__3_.JPG  2012.05.07_Z1__6_.JPG