DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
„Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340”- zmiana Uchwały o dofinansowanie PDF Drukuj

logo_rpo_565.jpg

27 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 1636/IV/11 zmienił Uchwałę Nr 106/IV/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu.
Zatwierdzone zmiany dotyczą:
•    wzrostu całkowitej wartości projektu do 10 279 359,43 PLN 
w tym:
całkowite wydatki kwalifikowalne:  10 056 304,43 PLN
kwota dofinansowania z EFRR:       5 028 152,22 PLN
•    przesunięcia terminu zakończenia finansowego realizacji projektu z 30.12.2011r.  na 30.04.2012 r.