Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej na 381 – Etap III - decyzja o finansowaniu Drukuj

logo_rpo_565.jpg

11 października 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego  podjął Uchwałę nr 1316/IV/11 w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej na 381 – Etap III” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Nr projektu: RPDS.03.01.00-02-001/11
Całkowita wartość projektu wynosi 19 646 003,78 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 18 551 272,24 zł.
Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu 9 275 636,12 zł.