DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi - wniosek złożony PDF Drukuj

logo_rpo_565.jpg

30 września 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 projektu ”Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi”.
24 października 2011 r. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dla w/w zadania spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej a tym samym został pozytywnie oceniony i przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.
Finansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosi 168 015 471,92 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 70 325 634,08 zł.