DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Budowa małej obwodnicy Świdnicy - zmiana finansowania PDF Drukuj

logo_rpo_565.jpg

13 września 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 1196/IV/11 w sprawie zmiany uchwały nr 105/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. ”Budowa małej obwodnicy Świdnicy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Nową Uchwałą nr 1196/IV/11 wprowadzono następujące zmiany:
- data zakończenia rzeczowego realizacji projektu z 18.12.2012 r. na 30.07.2013 r.,
- data zakończenia finansowego realizacji projektu z 31.12.2012 r. na 30.09.2013 r.,
- całkowita wartość projektu z 30 231 706,92 zł. na 35 565 556,89 zł.,
- kwota dofinansowania z 15 115 853,46 zł. na 14 720 535,90 zł.
W wyniku w/w zmian zaktualizowano „Zobowiązanie do realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” wraz z załącznikami.