DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381-Etap III – wniosek złożony PDF Drukuj

28 kwietnia 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 projektu ”Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381-Etap III”.  Trwa ocena formalna i merytoryczna wniosku
Finansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosi  19 646 003,78 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 9 275 636,12 zł.