DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności projekty unijne

Transgraniczne połączenia drogowe PDF Drukuj

Transgraniczne połączenia drogowe

Land Brandenburq - Rzeczpospolita Polska (stan: maj 2014)

Nr.

Nazwa przejścia granicznego

Zatwierdzony rodzaj ruchu

Zarządzający

1

B 2, Rosow - Rosow (Rosowek)

Personenverkehr, Warenverkehr bis 3,5t

Landkreis Uckermark
Ordnungsamt
Sachgebiet Straßenverkehr
Karl-Marx-Str. 1
17291 Prenzlau
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zentrale Tel.: 03984/ 700

2

B 113, Mescherin- Greifenhagen (Gryfino)

Personenverkehr: Fußgänger,
Fahrradfahrer und Pkw

Landkreis Uckermark
Ordnungsamt
Sachgebiet Straßenverkehr
Karl-Marx-Str. 1
17291 Prenzlau
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zentrale Tel.: 03984 / 700

3

B 166, Schwedt-Nieder- Kränig (Krajnik Dolny)

Personen- und Warenverkehr

Stadt Schwedt/Oder
Fachbereich Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten
Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5
16303 Schwedt/Oder
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zentrale Tel.: 03332 /4460

4

B 158, Hohenwutzen- Niederwutzen (Osinow Dolny)

Personenverkehr, Warenverkehr bis 3,5 Ton­nen

Landkreis Märkisch-Oderland Straßenverkehrsamt
Ernst-Thälmann-Str. 71
15344 Strausberg

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zentrale Tel.: +49 (0)3346 / 850-0

5

Güstebieser Loose - Güste- biese (Gozdowice) (kommunale Fähre, zufüh­rende Straße L 34)

Personenverkehr, Warenverkehr bis 3,5 Ton­nen

Landkreis Märkisch-Oderland Straßenverkehrsamt
Ernst-Thälmann-Str. 71
15344 Strausberg
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zentrale Tel.: +49 (0)3346 / 850-0

6

B 1, Küstrin-Kietz - Küstrin (Kostrzyn)

Personenverkehr, Warenverkehr bis 7,5t

Landkreis Märkisch-Oderland Straßenverkehrsamt
Ernst-Thälmann-Str. 71
15344 Strausberg
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ZentraleTel.: +49 (0)3346 / 850-0

7 B 5, Frankfurt (Oder) - Frankfurt (Oder) (Słubice) Personenverkehr ausgen. Reisebusse Stadt Frankfurt (Oder)
Amt für öffentliche Ordnung
Abt. Straßenverkehrsangelegenheiten
Goepelstraße 38
15234 Stadt Frankfurt (Oder)
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zentrale Tel.: 0335/5 52-0
8 BAB 12, Frankfurt (Oder)- Schwetig (Świecko) Personen- und Warenverkehr Landesbetrieb Straßenwesen
Lindenallee 51
15366 Hoppegarten
9 Guben-Guben (Gubin) (kommunal) Personenverkehr Stadt Guben
Fachbereich III
Gasstraße 4
03172 Guben
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zentrale Tel.: 03561 / 68710
10 B112, Guben-Gubinchen (Gubinek) Personen- und Warenverkehr Landkreis Spree-Neiße
Fachbereich Ordnung, Sicherheit,
Verkehr
Heinrich-Heine-Str. 1
03149 Forst
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zentrale Tel.: 03562/986-0
11 Forst.-Skaren (Zasieki) (kommunal) Personenverkehr, Warenverkehr bis 3,5t Landkreis Spree-Neiße
Fachbereich Ordnung, Sicherheit,
Verkehr
Heinrich-Heine-Str. 1
03149 Forst
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zentrale Tel.: 03562/986-0
12 BAB 15, Forst-Erlenholz (Olszyna) BAB 15, Forst-Erlenholz (Olszyna) Landesbetrieb Straßenwesen
Lindenallee 51
15366 Hoppegarten

Wykaz jednostek administracji terenowej i właściwych służb zaangażowanych w działania w zakresie infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-czeskim w celu ułatwienia wymiany informacji przez stronę polską i czeską dla usprawnienia współpracy transgranicznej / SEZNAM JEDNOTEK MÍSTNÍ SPRÁVY A PŘÍSLUŠNÝCH SLUŽEB ZAPOJENÝCH DO AKTIVIT V ROZSAHU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V POLSKO ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ ZA ÚČELEM USNADNĚNÍ VÝMĚNY INFORMACÍ POLSKOU A ČESKOU STRANOU PRO ZLEPŠENÍÍ ÚČINNOSTI PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Wykaz jednostek pogranicza PL-CZ_stan na luty 2016 r

 


Konferencja "Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich" PDF Drukuj

 Dnia 11.09.2015 r. w Zieleńcu odbyła się konferencja promująca projekt pn.:”Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 ( EWT Polska - Czechy), Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń,   Dziedzina wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej .
Numer projektu PL.3.22/1.1.00/14.04235
Partner wiodący: Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
Partner projektu: Kraj Kralovohradecki

Realizacja niniejszego projektu zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej była kontynuacją realizowanych na danym obszarze projektów z Krajem Kralowohradeckim w ramach Interreg III A (DW nr 389 Zieleniec - Mostowice i droga II/311 Orlicke Zahori ) oraz w ramach PHARE CBC 2002 PL CZ - modernizacja DW 389 na odcinku Duszniki- Zdrój - Zieleniec.
Partner czeski (Kraj Kralovohradecki) zrealizował w ramach projektu modernizację odcinka drogi regionalnej nr II/310 Plasnice - Deštné (G. Orlickie), powiązanego funkcjonalnie z odcinkiem Mostowice –Spalona.
Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST sp. z o.o. w Kłodzku.
Wartość projektu: 3 324 681,31 EUR
W części realizowanej przez DSDiK:
• wydatki kwalifikowane: 1 361 500,00 EUR
• Kwota dofinansowania z EFRR: 1 157 275,00 EUR (85 % wydatków kwalifikowanych)

W ramach projektu DSDiK zrealizowała modernizację drogi wojewódzkiej nr 389 w km 20+300-25+000 na odcinku Mostowice-Spalona. Odcinek ten był w bardzo złym stanie technicznym oraz posiadał nienormatywne parametry (szerokość jezdni wynosiła ok. 4,5 m).
Realizacja projektu polegała ona na gruntownej przebudowie istniejącej jezdni - poszerzeniu do 5,5 m, wzmocnieniu konstrukcji do kategorii ruchu ciężkiego KR-2 oraz uzyskaniu normatywnych spadków poprzecznych. Zmodernizowano odwodnienie drogi (profilacja rowów, wymiana / wzmocnienie przepustów). Ponadto wykonano wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu, zamontowano bariery energochłonne i wykonano nowe oznakowanie poziome.

Znaczenie przedmiotowego odcinka drogi rośnie ze względu na rosnący ruch turystyczny w tym rejonie Gór Bystrzyckich – m.in. rozwija się ośrodek narciarstwa klasycznego i kolarstwa górskiego w rejonie Spalonej, strona czeska planuje uruchomienie weekendowych przewozów dla miłośników kolarstwa górskiego, w relacji Nachod – Mostowice – Spalona - Mostowice-Destne (G. Orlickie) tzw. „cyklobusy”.
 
Na konferencji podsumowano realizację inwestycji, która ma kluczowe znaczenie komunikacyjne dla południowych rejonów Dolnego Śląska oraz przede wszystkim poprawiła bezpieczeństwo i komfort podróżowania po tym ważnym turystycznie regionie.
W konferencji uczestniczyli m.in. radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele partnera czeskiego, dyrektor i wicedyrektor DSDiK we Wrocławiu - Leszek Loch i Tadeusz Sroka, przedstawiciele władz lokalnych oraz bezpośredni realizatorzy projektu
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Tadeusz Sroka przypomniał przebieg realizacji inwestycji:


Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami PDF Drukuj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku – Transport, działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Finansowanie  projektu.
W dniu 30 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Wtedy też przekazano do Komisji Europejskiej wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego (dla projektu „dużego”) na mocy art. 39 – 41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.
Komisja Europejska podjęła decyzję w tej sprawie w dniu 13 września 2013 r.

Numer projektu:
RPDS.03.01.00-02-006/10

Kwota dofinansowania:
Wartość  projektu : 345 382 196,22 PLN
w tym wydatki kwalifikowane: 324 237 683,28 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 162 086 417,88 PLN

Termin realizacji:
Rozpoczęcie: 25.04.2005 r.
Zakończenie: 19.11.2013 r. (podpisanie ostatniego protokołu odbioru robót budowlanych w ramach projektu)

Sytuacja wyjściowa.
Przed realizacją projektu nie istniały żadne polaczenia dróg wojewódzkich na obrzeżu aglomeracji Wrocławia tj. drogi wojewódzkiej nr 395, drogi wojewódzkiej nr 455 z drogą krajową nr 8 i drogą krajową nr 94 bez ominięcia przejazdu przez niewydolny system komunikacyjny centrum Wrocławia. Jedyny przejazd zapewniający komunikację Gmin Czernica i Siechnice z miastem prowadził przez Most Grunwaldzki na Odrze we Wrocławiu. Dodatkowo na trasę tę nakładał się regularny ruch na drodze krajowej nr 8 w kierunku Warszawy, która przebiega przez centrum Wrocławia.

Wszystko to wydłużało czas przejazdu, pozbawiając tereny położone na tym obszarze sprawnej dostępności komunikacyjnej, a w efekcie nie pozwala na rozwój gospodarczy gmin leżących po wschodniej stronie Wrocławia. W bliskiej odległości od węzła zrealizowanej drogi z drogą krajową nr 94 znajduje sie Strefa Aktywności Gospodarczej Siechnice.
Pierwsze prace planistyczne zmierzające do poprawienia tej sytuacji, tj. budowy nowego polaczenia drogowego po wschodniej /południowo-wschodniej stronie Wrocławia rozpoczęto juz w 1999 roku.

Cel projektu.
 „Łącznik Aglomeracyjny A4 - S8”/ droga Bielany - Łany - Długołęka / „wschodnia obwodnica Wrocławia”  jest nowo projektowaną drogą wojewódzka, która ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej (połączenie gmin Siechnice, Czernica, Długołęka i Wrocław z istniejącym układem komunikacyjnym). Wpłynie to pozytywnie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i stworzy lepsze warunki do rozwoju społeczno-ekonomicznego tej części regionu. Powstanie nowej drogi nie tylko zaktywizuje gospodarczo przyległe tereny, ale przyczyni sie do poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinkach istniejących dróg, które znajdują sie juz w obszarze oddziaływania projektowanej drogi.
Ze względu na ogromną, jak na możliwości Województwa Dolnośląskiego, skalę przedsięwzięcia (w wymiarze technicznym, finansowym jak i organizacyjnym) budowa nowej drogi jest podzielona na 4 etapy:
1. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (również współfinansowany w ramach RPO WD 2007-2013),
2. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 8,
3. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami,
4. Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie).

Opis inwestycji:

Projekt dotyczył budowy nowej drogi wojewódzkiej o długości 8,4 km. Obejmował m.in. budowę: trzech mostów (w tym most nad Odrą o rozpiętości 286 m oraz most nad rzeką Oławą o rozpiętości 120 m), dwóch estakad drogowych, dwupoziomowego skrzyżowania (wiadukt drogowy) nad drogą krajową 94, wiaduktu drogowego nad ulica Odrzańską w Łanach, wiaduktu nad linią kolejową 277 Wrocław - Opole oraz nad linią kolejową 764 (do Jelcza Laskowic), budowę dwóch rond na połączeniu z drogą wojewódzką nr 455. W ramach projektu realizowanych jest szereg działań związanych z ochroną środowiska, w tym działań kompensujących wpływ projektu na sąsiadujące obszary Natura 2000.

Parametry techniczne drogi:
•             klasa techniczna G 1x2 / 2x2
•             szerokość jezdni 7,0 m + obustronne opaski szerokości 0,5 m
•             szerokość chodnika – 1,5 m
•             szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej – 2,0 m
•             szerokość pasa rozdziału – 3,0 m (ze zwężeniem w rejonach skrzyżowań)
•             kategoria ruchu KR-5 droga wojewódzka (KR-3 jezdnia obsługująca m. Łany,  KR-2 pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej).

Konieczność przekroczenia dwóch dużych rzek (Odry i Oławy) oraz przejścia estakadą przez tereny zbiorników przeciwpowodziowych/ polderów, przejścia nad linią kolejową dwutorową, powoduje że na długości prawie 2 km (prawie 1/4 długości całkowitej) droga znajduje się na obiektach inżynierskich (mosty, estakady). Nasypy korpusu drogi, na niektórych odcinkach, są wzmocnione – przystosowane do pełnienia funkcji wału przeciwpowodziowego. Korpus drogi (nasypy, przejścia dla zwierząt, wszystkie przyczółki obiektów)  jak i obiekty związane ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94 / wiaduktem nad linią kolejową - kontrakt nr III  oraz odcinek od ronda (od km 6 + 750 do km 8+070) wykonane zostały w układzie docelowym - dwujezdniowym  2 x 7 m.

 Wykonawcy robót budowlanych.
19 września 2009 r. podpisano pierwszą umowę na roboty budowlane z firmą SKANSKA S.A. – (kontrakt nr I) - odcinek od ul. Kościuszki w Siechnicach do ul. Odrzańskiej w Łanach, największy w wymiarze rzeczowym (z mostami przez Odrę i Oławę) i finansowym.
17 marca 2010 r. zawarto umowę z konsorcjum BERGER BAU na realizację odcinka od ul. Odrzańskiej w Łanach do ronda na drodze 455 (wraz z rondem) - kontrakt nr II.
15 lutego 2011 r. podpisano umowę na wykonanie odcinka obejmującego skrzyżowanie dwupoziomowe z DK nr 94 i wiadukt nad liniami kolejowymi z konsorcjum EUROVIA (kontrakt nr III).


Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III PDF Drukuj

Dnia 5 marca 2015 r. w Brunowie, w trakcie dorocznego Konwentu Zarządców Dróg Wojewódzkich odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna projektu „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III”. Inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
11 października 2011 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1316/IV/11 w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn.: Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Nr projektu RPDS.03.01.00-02-001/11.
Całkowita wartość projektu wynosi 28 737 063,34 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 21 212 175,85 zł.
Przyznana wartość dofinansowania na realizację projektu 10 606 087,93 zł.

Realizacja projektu budowy obwodnicy Nowej Rudy – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III, miała na celu zakończenie jednego z największych zadań inwestycyjnych Województwa Dolnośląskiego, który realizowano w trzech etapach.

ETAP I – zakończony został w styczniu 2007 roku. Jest to odcinek o długości około 700 m, którego przebieg rozpoczyna się od ronda przy ul. Niepodległości do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 385. W ramach budowy tego odcinka wybudowano rondo oraz dwa mosty przepustowe.

ETAP II – oddany do użytku w październiku 2008 roku. Odcinek o długości około 3,06 km, którego przebieg rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 385. W ramach zadania wykonane zostały m.in:
-    dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi,
-    wiadukt kolejowy nad obwodnicą,
-    mosty na potokach,
-    wiadukt drogowy,
-    trzy przejazdy gospodarcze,
-    pas ruchu powolnego i drogi serwisowe.

ETAP III - oddany do użytku w listopadzie 2014 roku.
Inwestycja zlokalizowana jest po zachodniej stronie ulicy Stara Droga, ul. Świdnickiej i rzeki Włodzicy. Etap III rozpoczęto się na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda, na skrzyżowaniu z ul. Józefa Sokola (dowiązanie do istniejącego już odcinka obwodnicy od strony Kłodzka) i zakończono na terenie gminy wiejskiej Nowa Ruda (dowiązanie do ul. Głównej w Ludwikowicach Kłodzkich).
Ogólna charakterystyka obiektu:
-     długość obwodnicy 1,887 km
-     klasa drogi GP
-     kategoria ruchu KR-4
-     szerokość jezdni 2 x 3,5m.

Na konferencji przedstawiono różne aspekty realizacji przedmiotowej inwestycji, dzięki której udało się wyprowadzić tranzyt z obszaru miejskiego, przy bezpośrednim założeniu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wraz ze zmianą układu drogowego uzyskano korzyści wynikające ze zwiększenia prędkości przejazdowej, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru i upłynnienia ruchu kołowego nie tylko ponadlokalnego (tranzytowego), ale również lokalnego.
  

Obejrzyj prezentację: Prezentacja
 


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki PDF Drukuj

Dnia 27.02.2015 r. w Goli Dzierżoniowskiej odbyła się konferencja promująca projekt pn.:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Na konferencji podsumowano realizację inwestycji, która ma kluczowe znaczenie komunikacyjne dla południowych rejonów Dolnego Śląska oraz przede wszystkim poprawiła bezpieczeństwo i komfort podróżowania po tej ważnej trasie wojewódzkiej.
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Tadeusz Sroka przypomniał przebieg realizacji inwestycji:

10 maja 2006r. w Dzierżoniowie zostało zawarte Porozumienie o współdziałaniu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki”, pomiędzy: Województwem Dolnośląskim a Powiatem Dzierżoniowskim, Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Bielawa, Gminą Dzierżoniów, Gminą Łagiewniki, Gminą Pieszyce, Gminą Piława Górna i Gminą Niemcza.

04 maja 2008r. została podpisana umowa z firmą „DROMOST Sp. z o.o.” z Poznania na wykonanie prac studialno – koncepcyjnych, projektowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki”.

9 czerwca 2011r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzje ZRiD: Decyzja 10/11 dla zadania 1 i Decyzja 11/2011 dla zadania 2.

22 września 2010r. ogłoszono przetarg ograniczony na Wykonawcę robót budowlanych.

28 października 2011r. wybrano wykonawcę robót budowlanych:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych S.A. z siedzibą
w Kędzierzynie Koźlu
(Lider konsorcjum)
Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą
w Warszawie
(Partner konsorcjum)

30 grudnia 2011r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu Uchwałą nr 679/IV/11 w ramach Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” w Priorytecie nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

13 czerwca 2012 r. Postanowieniem (Sygn. Akt V GU 25/12) Sąd rejonowy w Opolu ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. w Kędzierzynie Koźlu.
Wykonanie robót budowlanych przejął Partner konsorcjum: Polimex – Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie. Roboty budowlane wykonywała spółka PRInż-1 z grupy Polimex – Mostostal S.A
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

 • Roboty drogowe: jezdnia bitumiczna na obwodnicach Sieniawki i Uciechowa oraz na odcinku przebudowanej drogi po dotychczasowym śladzie – 13,35 km,
 • Ciąg pieszo jezdny z betonu asfaltowego – 3,63 km,
 • Drogi serwisowe z betonu asfaltowego – 1,96 km,
 • Jezdnie bitumiczne łączące DW z istniejącym układem drogowym – 1,10 km,
 • Place do zawracania – 5 szt.,
 • Ekrany akustyczne – 1,69 km,
 • Bariery ochronne,
 • Oznakowanie poziome i pionowe,
 • Bariery chroniące ruch pieszych,
 • Roboty mostowe: 8 obiektów mostowych w tym 2 wiadukty drogowe, 10 przepustów, 4 przepusty ekologiczne,
 • Roboty sanitarne: kanalizacja deszczowa, rowy kryte, przepusty pod zjazdami i wlotami dróg powiatowych i gminnych,
 • Nasadzenia zieleni: drzewa, krzewy, roślinność pnąca na ekranach.

Od 31 października 2014 r., kiedy to droga wojewódzka nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki została przekazana do użytkowania, kierowcy mogą cieszyć się piękną, szybką, a co najważniejsze bezpieczną drogą.
Całkowita wartość projektu to ok. 81 mln PLN, wartość dofinansowania ze środków UE to ok. 39,5 mln PLN.
W konferencji uczestniczyli m.in. wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, posłanka Monika Wielichowska,
dyrektor i wicedyrektor DSDiK we Wrocławiu - Leszek Loch i Tadeusz Sroka oraz przedstawiciele władz lokalnych.

  

Obejrzyj prezentację: Prezentacja (29MB)


Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 PDF Drukuj

Dnia 20 marca 2015 r. w Goli Dzierżoniowskiej (w pobliżu Niemczy) odbyła się konferencja promująca projekt „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Na konferencji przedstawiono różne aspekty realizacji przedmiotowej inwestycji dzięki której udało się wyprowadzić z centrum miasta ruch tranzytowy na drodze wojewódzkiej nr 382 (intensywny ruch pojazdów ciężarowych transportujących kruszywa z terenu gminy Kamieniec Ząbkowicki) oraz uzyskać zupełnie nowe włączenie DW 382 do drogi krajowej nr 8, poprawiające radykalnie bezpieczeństwo ruchu i zwiększające przepustowość.
W ramach projektu wybudowano 3,1 km nowej drogi wojewódzkiej oraz kompleksowo przebudowano odcinek, o długości 0,5 km, drogi krajowej nr 8. Skrzyżowanie z drogą krajową wyposażono w sygnalizację świetlną akomodacyjną typu „Preference” (kier. Wrocław ↔ Kudowa) z systemem detekcji, zamontowaną ( w obrębie skrajni) na bardzo nowoczesnych konstrukcjach „bezpiecznych”.
Od lipca 2014 r., kiedy uzyskano pozwolenie na użytkowanie, kierowcy oraz mieszkańcy Ząbkowic mogą cieszyć nowoczesną i bezpieczną drogą.
Całkowita wartość projektu to 20,2 mln PLN, wartość dofinansowania ze środków UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) to 16,5 mln PLN (85 % wydatków kwalifikowanych).
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządów lokalnych (gmin i powiatu) z terenu powiatu ząbkowickiego.
 

Obejrzyj prezentację:  Prezentacja (12MB)
 


Informacja o projekcie indywidualnym „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi”. PDF Drukuj

Prace budowlane zostały zakończone.

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 27 października 2013 r. wydał decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie.

 

Inwestycja zakończona  

 

 

 


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki PDF Drukuj

logo_rpo_565.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego 

na lata 2007-2013, priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku  

– („Transport”), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.  

RPDS.03.01.00-02-002/11  

 

Obecnie trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn.:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku

Dzierżoniów – Łagiewniki” w zakresie:

·         prac bitumicznych

·         prac wykończeniowych

·         obiektów mostowych w Kołaczowie

 

Prace na budowie:

   

  

 

 

 

Więcej artykułów…