DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Edycja na rok 2023 PDF Drukuj

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zaprasza wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realizacją nowych zadań drogowych w ciągu dróg wojewódzkich we współpracy z Województwem Dolnośląskim do uczestnictwa w „Programie infrastruktury drogowej”.

Wnioski o ujęcie zadań w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu na rok 2023 należy składać w terminie do 31 października 2022 r.

Treść „Programu” zawarto w załączniku „Program infrastruktury drogowej na rok 2023 - wytyczne”.

Wzór wniosku (w wersji edytowalnej) o ujęcie zadania w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu stanowi załącznik “Wzór wniosku - 2023".

Przedstawiamy Państwu „Aktualnie obowiązujący pomiar natężenia ruchu” załącznik GPR 2020 (SDRR pojazdy).

W przypadku zakwalifikowania się zadania do realizacji zostanie podpisane porozumienie zgodnie z załącznikiem „Wzór porozumienia powierzenie - 2023” – wzór zostanie dostosowany do zakresu rzeczowego powierzonego zadania.
 

 

Program infrastruktury drogowej na rok 2023 - wytyczne

Wzór wniosku - 2023

GPR 2020 (SDRR pojazdy)

Wzór porozumienia powierzenie - 2023