DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
XIII edycja – 2022 rok PDF Drukuj

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zaprasza wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realizacją nowych zadań drogowych w ciągu dróg wojewódzkich we współpracy z Województwem Dolnośląskim do uczestnictwa w „Programie infrastruktury drogowej”.

Wnioski o ujęcie zadań w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu na rok 2022 należy składać w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r.

Treść „Programu” zawarto w załączniku „Program infrastruktury drogowej 2022 - wytyczne”.

Wzór wniosku (w wersji edytowalnej) o ujęcie zadania w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu stanowi załącznik “załącznik 1 - Wzór wniosku -2022".

Załączniki:

 

Program infrastruktury drogowej 2022- wytyczne

Załącznik 1 - Wzór wniosku-2022