DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
XII edycja – 2021 rok PDF Drukuj

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zaprasza wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realizacją nowych zadań drogowych w ciągu dróg wojewódzkich we współpracy z Województwem Dolnośląskim do uczestnictwa w XI edycji „Programu infrastruktury drogowej”.

Wnioski o ujęcie zadań w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu na rok 2021 należy składać w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Treść „Programu” zawarto w załączniku „Program infrastruktury drogowej 2021 - wytyczne”.

Wzór wniosku (w wersji edytowalnej) o ujęcie zadania w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu stanowi załącznik “załącznik 1 - Wzór wniosku XI edycja-2021".

Przedstawiamy Państwu „załącznik 2 - Aktualnie obowiązujący pomiar natężenia ruchu” – który zostanie wykorzystany przy typowaniu zadań do realizacji.

W przypadku zakwalifikowania się zadania do realizacji zostanie podpisane porozumienie zgodnie z załącznikiem „załącznik - Wzór porozumienia powierzenie”.

Program infrastruktury drogowej 2021- wytyczne

Załącznik 1 - wzór wniosku XI edycja-2021

Załącznik 2 - aktualnie obowiązujący pomiar natężenia ruchu

Załącznik - wzór ramowy porozumienia 2021

 

Lista zadań na rok 2021