DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Edycje X - XIII PDF Drukuj

Pierwotny „Program infrastruktury drogowej” został zatwierdzony uchwałą nr 2570/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich.
Aktualny program został przyjęty  Uchwała Nr 4315/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2570/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu infrastruktury drogowej i zawiera zaktualizowane zasady typowania i realizacji zadań.

Poniżej przedstawiamy Państwu zadania realizowane w latach 2019-2021 oraz planowanych do realizacji w roku 2022

  Lista zadań na rok 2022

Lista zadań na rok 2021

Lista zadań na rok 2020

Lista zadań na rok 2019