DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
X edycja PDF Drukuj

lista rankingowa chodniki 2019 - wyniki

Program –chodniki - X edycja
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że w ramach X edycji „Programu infrastruktury drogowej” w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r i w ramach X edycji „Programu infrastruktury drogowej” wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realizacją nowych zadań drogowych w ciągu dróg wojewódzkich we współpracy z Województwem Dolnośląskim będą mogły składać wnioski o ujęcie zadań w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu na rok 2019.
„Program infrastruktury drogowej” zatwierdzony Uchwałą Nr 711/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2570/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich, zawiera zaktualizowane zasady typowania i realizacji zadań.
Treść „Programu” zawarto w załączniku „Program 2019”, natomiast wzór wniosku o ujęcie zadania w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu w załączniku “Wzór wniosku X edycja".

 

Program 2019

Wzór wniosku X edycja