DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Program-drogi PDF Drukuj

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że nie przewiduje się naboru wniosków na rok 2022 do „Programu modernizacji dróg wojewódzkich”.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że nie przewiduje się naboru wniosków na rok 2021 do „Programu modernizacji dróg wojewódzkich”.


program modernizacji dróg - 2019 - wyniki

 

Program-drogi - III edycja

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego został przyjęty „Program modernizacji dróg wojewódzkich”. Ww. programem zostały przyjęte procedury typowania i realizacji zadań drogowych w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich. Program dotyczy realizacji zadań drogowych z zakresu przebudowy i remontów krótkich odcinków dróg wojewódzkich i skierowany jest na ich realizację we współpracy Województwa Dolnośląskiego z jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z założeniami ww. programu z terenu jednej gminy w danym roku budżetowym może być realizowane jedno zadanie, przy czym maksymalny udział Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadania to 0,5 mln zł. Typowanie do realizacji nowych zadań drogowych zgodnie z ww. programem odbywa się corocznie (w roku poprzedzającym planowany termin realizacji) w oparciu o ocenę składanych przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków. Wobec powyższego informujemy, iż w terminie od 1 sierpnia do 15 września 2018 r. dla III edycji, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realizacją tego typu zadań drogowych, we współpracy z Województwem Dolnośląskim będą mogły składać wnioski o ujęcie zadań w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu na rok 2019. Treść programu zawarto w załączniku „PROGRAM MODERNIZACJI DRÓG –   III edycja”, natomiast wzór wniosku o ujęcie zadania w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu w załączniku “Wzór wniosku".

 

PROGRAM MODERNIZACJI DRÓG –   III edycja

Wzór wniosku - III edycja

 


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego został przyjęty „Program modernizacji dróg wojewódzkich”. Ww. programem zostały przyjęte procedury typowania i realizacji zadań drogowych w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich. Program dotyczy realizacji zadań drogowych z zakresu przebudowy i remontów krótkich odcinków dróg wojewódzkich i skierowany jest na ich realizację we współpracy Województwa Dolnośląskiego z jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z założeniami ww. programu z terenu jednej gminy w danym roku budżetowym może być realizowane jedno zadanie, przy czym maksymalny udział Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadania to 0,5 mln zł. Typowanie do realizacji nowych zadań drogowych zgodnie z ww. programem odbywa się corocznie (w roku poprzedzającym planowany termin realizacji) w oparciu o ocenę składanych przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków. Wobec powyższego informujemy, iż w terminie od 1 sierpnia do 15 września 2016 r. dla I edycji i w terminie od 1 sierpnia do 15 września 2017 r. dla II edycji, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realizacją tego typu zadań drogowych, we współpracy z Województwem Dolnośląskim będą mogły składać wnioski o ujęcie zadań w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu na rok 2017 i 2018. Treść programu zawarto w załączniku „PROGRAM MODERNIZACJI DRÓG – I i II edycja”, natomiast wzór wniosku o ujęcie zadania w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu w załączniku “Wzór wniosku".

 

 

PROGRAM MODERNIZACJI DRÓG - I i II edycja

wzór wniosku