DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Zarządca PDF Drukuj

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wykonuje zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie praw i obowiązków należących do zarządcy infrastruktury kolejowej określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2017 poz. 2117 ze zm.).

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu posiada autoryzację bezpieczeństwa nr  PL2120150000 z dnia 7.04.2015 r., dokument potwierdzający spełnienie przez zarządcę wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zarządza następującymi odcinkami linii kolejowych przejętymi na własność przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego:

  1. Linia kolejowa nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138.
  2. Linia kolejowa nr 326 odcinek Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1,260 do km 19,903.