DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Statut sieci PDF Drukuj

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1923) nałożyła na zarządcę infrastruktury obowiązek sporządzenia statutu zarządzanej przez niego sieci kolejowej. Na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Województwo Dolnośląskie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu opracowała i przyjęła do stosowania Zarządzeniem Dyrektora poniższy “Statut sieci kolejowej”.

 

Statut sieci Województwa Dolnośląskiego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (do odczytu)

Statut sieci Województwa Dolnośląskiego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (skan)