DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Cennik PDF Drukuj

 

Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez Województwo Dolnośląskie  Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu obowiązujący w ramach rozkładu jazdy pociągów 2020/2021

Załącznik 6 do Regulaminu sieci 2020-2021

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2020/2021

Kategoria linii kolejowej Całkowita masa brutto pociągu
[t]
Stawka jednostkowa
[zł/pockm]
1 0<m≤100 3,76
100<m≤200 3,80
200<m≤300 3,84

Wykaz udostępnionych linii kolejowych z przyporządkowaniem im kategorii linii:

Numer linii Opis Kategoria linii kolejowej
311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa
od km 29,844 do km 43,138
1
326 Wrocław Zakrzów - Trzebnica
od km 1,260 do km 19,903
1
341 Bielawa Zachodnia - Dzierżoniów
od km -0,530 do km 5,118
1

 


Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez Województwo Dolnośląskie  Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu obowiązujący w ramach rozkładu jazdy pociągów 2022/2023

 

Załącznik nr 6 do projektu regulaminu sieci_2022-2023

 

Załącznik nr 6 do projektu regulaminu sieci 2022 -2023 (obowiązujący)

 

 Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2022/2023  

Kategoria linii kolejowej Całkowita masa brutto pociągu
[t]
Stawka jednostkowa
[zł/pockm]
1 0<m≤100 4,01
100<m≤200 4,05
200<m≤300 4,09

Wykaz udostępnionych linii kolejowych z przyporządkowaniem im kategorii linii:

Numer linii Opis Kategoria linii kolejowej
311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa
od km 29,844 do km 43,138
1
326 Wrocław Zakrzów - Trzebnica
od km 1,260 do km 19,903
1
341 Bielawa Zachodnia - Dzierżoniów
od km -0,530 do km 5,118
1

 


Plan Biznesowy Zarządcy

Zgodnie z art. 38f. ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym udostępniamy Projekt Planu Biznesowego na rok 2023, aby aplikanci oraz potencjalni aplikanci mieli możliwość wyrażenia swoich poglądów dotyczących treści planu biznesowego w odniesieniu do warunków dostępu do infrastruktury, korzystania z niej i jej charakteru, udostępniania i rozwoju infrastruktury, przed jego przyjęciem przez zarządcę.

Projekt planu biznesowego na rok 2023

Zestawienie uwag zgłoszonych do projekt planu biznesowego na rok 2023

  Plan biznesowy na rok 2023