DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Cennik 17/18 PDF Drukuj

Stawki jednostkowej opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej
oraz jednostkowej opłaty  manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018

 

Zgodnie z art. 33 ust. 14 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu publikuje zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzją nr DRRK-WKL.730.24.2017.PW z dnia 14 listopada 2017 r. stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej:

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej:

Kategoria linii kolejowej Całkowita masa brutto pociągu
[t]
Stawka jednostkowa
[zł/pockm]
1 0<m≤100 3,50
100<m≤200 4,20
200<m≤300 4,90

 

Stawka jednostkowej opłaty manewrowej:

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu nie będzie pobierała od przewoźników opłaty manewrowej w rjp 2017/2018.

 

Wykaz udostępnionych linii kolejowych z przyporządkowaniem im kategorii linii:

Numer linii Opis Kategoria linii kolejowej
311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa
od km 29,844 do km 43,138
1
326 Wrocław Zakrzów - Trzebnica
od km 1,260 do km 19,903
1

 

 

Cennik 2017/ 2018