DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Bezpieczeństwo na torach PDF Drukuj

ŻÓŁTE NAKLEJKI POMOGĄ SŁUŻBOM RATOWAĆ ŻYCIE

W razie wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym lub zagrożenia wypadkiem (np. awaria pojazdu na przejeździe czy utknięcie pomiędzy opuszczonymi rogatkami) należy zadzwonić natychmiast na numer 112 i podać NUMER PRZEJAZDU.

Numer ten znajduje się na żółtych, odblaskowych nalepkach informacyjnych jakimi są oznakowane od wewnątrz krzyże Św. Andrzeja. Na przejazdach z rogatkami nalepki znajdują się dodatkowo na napędach rogatkowych (słupkach, do których przymocowana jest rogatka)

Indywidulany numer identyfikacyjny zawarty na naklejce pozwala na szybkie zlokalizowanie konkretnego przejazdu w sytuacji awaryjnej i dzięki temu na podjęcie szybkich działań często ratujących życie (dotarcie służb ratunkowych i/lub wstrzymanie ruchu pociągów).

Liczy się każda chwila.

 • Każda nalepka informacyjna zawiera:
 • indywidualny numer skrzyżowania (przejazdu),
 • numer alarmowy 112, oraz
 • numery telefonów w razie awarii do (służą one do informowania służb technicznych zarządcy infrastruktury o usterce urządzeń lub uszkodzeniu oznakowania na przejeździe – tam gdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia życia).
 • Współpraca z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii zapewniła umieszczenie lokalizacji przejazdów na mapach wykorzystywanych przez operatorów nr 112

 • 22 i 23 października 2019 roku pracownicy DSDiK we Wrocławiu testowali procedurę przyjmowania i obsługi zgłoszeń z wynikiem pozytywnym.


Z informacji zawartych w RAPORCIE ROCZNYM Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH ZA ROK 2018 wynika, że podstawowymi przyczynami zdarzeń przy przekraczaniu przejazdów kolejowo–drogowych są w szczególności:

 • ignorowanie znaku „Stop” i niezachowanie należytej ostrożności przez kierujących pojazdami drogowymi,
 • przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami,
 • omijanie półrogatek,
 • brak wymaganego trójkąta widoczności,
 • blokowanie przejazdu przez wjeżdżanie na tory bez możliwości zjazdu,
 • niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych,
 • nieprzestrzeganie znaków i innych sygnałów drogowych,
 • niewłaściwe zachowanie, gdy auto zostanie unieruchomione na torach,
 • brak reakcji na podawane przez maszynistę pociągu sygnały "baczność" (jeden długi ton gwizdawką lub syreną lokomotywy) przez kierującego pojazdem drogowym przy przekraczaniu przejazdu oraz w konsekwencji wjechanie na przejazd bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg.

W raporcie zwraca się też uwagę, że na przejazdach wyposażonych w rogatki obserwuje się coraz bardziej masowe zjawisko wjazdu na te przejazdy pojazdów drogowych (w momencie zamykania się rogatek) i zamykania ich między rogatkami.


ZASADY ZACHOWANIA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

W celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych poniżej zamieszczamy film przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego prezentujący reguły prawidłowego zachowania na przejeździe kolejowym:


 
https://www.youtube.com/watch?v=f7tzYhx9E6o

 

Zarządca infrastruktury kolejowej udostępnia wzór Regulaminu korzystania ze stacji pasażerskiej.

  Regulamin korzystania ze stacji pasażerskiej DSDIK