Wykaz Dróg Wojewódzkich Drukuj

Podstawowy układ drogowy:

 

 

Pomiary i prognozy natężenia ruchu:

  Podsumowanie_wyników GPR 2015

  GPR 2015 (SDRR pojazdy)

   GPR 2015 (SDRR - rowery)

  GPR 2010

  SDR 2010

   SDR 2005 

SDR wg_klas_pojazdów

Obciążenie w osiach obliczeniowych

Prognoza_2020 (na podst. GPR 2005)

Prognoza_2025 (na podst. GPR 2005)

Synteza wyników pomiaru ruchy na drogach wojewózkich w roku 2010

 

 Kaskadowe przekazywanie dróg/zamiany dróg:

 Wykaz przystanków komunikacyjnych w pasie drogowym dróg wojewódzkich:

UCHWAŁA NR XLVIII/1658/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego
i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Załącznik do uchwały nr XLVIII/1658/18
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

 


 

GPR 2015:

 

Numery dróg wojewódzkich - aktualizacja - pażdziernik 2018