Wykaz Dróg Wojewódzkich Drukuj

Podstawowy układ drogowy:

 

Podstawowy układ drogowy - sierpień_2021

 

  Zmiany_na sieci dróg wojewózkich - sierpień_2021

Pomiary i prognozy natężenia ruchu:

  GPR 2020 (SDRR pojazdy)

  Podsumowanie_wyników GPR 2015

  GPR 2015 (SDRR pojazdy)

   GPR 2015 (SDRR - rowery)

  GPR 2010

  SDR 2010

   SDR 2005 

SDR wg_klas_pojazdów

Obciążenie w osiach obliczeniowych

Prognoza_2020 (na podst. GPR 2005)

Prognoza_2025 (na podst. GPR 2005)

Synteza wyników pomiaru ruchy na drogach wojewózkich w roku 2010

 GPR 2015:


SŁUŻBA UTRZYMANIOWA:

 

Służba utrzymaniowa grudzień 2021

 

Zmiany 2020:

Zmiany 2019:

 

Zmiany 2017-2018:

 

 Wykaz przystanków komunikacyjnych w pasie drogowym dróg wojewódzkich:

UCHWAŁA NR XXX/651/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/400/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Załącznik do uchwały nr  XXX/651/21
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

 

 

 

Kaskadowe przekazywanie dróg/zamiany dróg:

Tabela_wykaz DW 2021_sierpień