DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Utrudnienia na drogach PDF Drukuj

 Bieżący komunikat o utrudnieniach na drogach wojewódzkich: utrudnienia


Przebudowa z chodnika przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392” – od km 21+935 do km 22+375

 Zakres prac obejmuje wykonanie remontu istniejącego chodnika po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 392.  Na czas pracy sprzętu na długości 20-30 m zajęcie połowy jezdni (jeden pas ruchu). Ruch wahadłowy, kierowany ręcznie, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Ruch pieszych przeniesiony na chodnik po prawej stronie jezdni.
Przewidywany termin utrudnień do 17.05.2021r.
 

 

Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 366 w Podgórzynie – rozwiązanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2650D typu rondo – od km 8+750 do km 9+100
 
ETAP 1 – odcinek od km 8+750 do km 9+100
Ruch na w/w odcinku przełożony na tymczasową drogę objazdową. Zmiana pierwszeństwa przejazdu. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
Przewidywany termin utrudnień do 30.06.2021r.

 

d-007_c_rys_tor-00

 


 

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 – ul. Wrocławska na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łącznej w miejscowości Świdnica – od km 21+245 do km 21+965
 
ETAP 1 – odcinek od ul. Wrocławskiej od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z ul. Rzeźniczą/Saperów (od km 21+350 do km 21+657)
Ruch jednokierunkowy na w/w odcinku ul. Wrocławskiej oraz ul. Rzeźniczej na odcinku 50 m przed skrzyżowaniem. Sygnalizacja drogowa pracuje bez zmian. Dla zamkniętego kierunku ruchu wyznaczono trasy objazdowe.
Przewidywany termin utrudnień do 30.04.2021r.


Utrudnienia na DW 390 w Złotym Stoku w związku z zadaniem pn.:
Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku. CPV 45000000-7
Zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku – odcinek ul. Sudeckiej, Plac Tadeusza Kościuszki oraz ul. Spacerowa. Dojazd tylko dla mieszkańców posesji. Objazd przez DK46, DK33
oraz DW392 relacji Złoty Stok – Lądek Zdrój.

Utrudnienia będą obowiązywać do 30.11.2021r.


 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów - ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 15+053,50 do km 18+785,00.

• Etap VI – odcinek od km 16+740 do km 17+265 – droga wojewódzka zamknięta dla ruchu od ulicy Zielony Zaułek – dopuszczalny dojazd mieszkańców do posesji. Ulica Zielony Zaułek będzie zawężona do jednego pasa ruchu.  Projektowany objazd  będzie prowadzony ulicą Parkową – Leśną do DW 338.

• Etap VXIII – odcinek od km 15+080 do km 15+200 – droga wojewódzka zamknięta dla ruchu na ul. Poznańskiej – dopuszczalny dojazd mieszkańców do posesji. Objazd zaprojektowano ulicami Garwolską i Rawicką,

Wprowadzono również objazd “duży” zalecany dla samochodów ciężarowych zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (zalecany objazd drogami wojewódzkimi oraz powiatowymi Prawików – Brzeg Dolny – Wołów)

Utrudnienia w terminie:

- Etap VI – 01.03.2021 – 31.05.2021 r.

- Etap VIII – 01.03.2021 – 31.05.2021 r.

- objazd duży – 01.03.2021 – 30.06.2022 r.

 

wop_orc_orientacja_duzy_objazd_rys 3_1

wop_orc_orientacja_etap vi_01_rys 4_6_2

wop_orc_orientacja_etap xviii_01_rys-4-18-2

 

 


 

Utrudnienia w ruchu – przebudowa DW 342, DW 340 w m. Oborniki Śląskie
W związku z wycinką drzew na DW 340 i DW 342  w m. Oborniki Śląskie od dnia 22 lutego 2021 roku nastąpi krótkotrwałe zajęcie pasa drogowego w jednym miejscu ze zwężeniem na okres 1 dnia na ulicach Piłsudskiego (DW340) i ul. Wrocławskiej (DW342) w Obornikach Śląskich.
Przewidywany czas występowania ograniczeń i utrudnień w ruchu: 2 tygodnie.

 
W związku z planowaną przebudową  na DW 340 w m. Oborniki Śląskie od dnia 25 lutego 2021 roku nastąpi zajęcie połówkowe prawej strony jezdni i utrzymanie przejazdu w kierunku Wrocławia stroną lewą (ruchu jednokierunkowy, w kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się objazdami).
Przewidywany termin utrudnienia: 09.04.2021r

    


 

Utrudnienia na DW 353 Pieńsk – Strzelno na odcinku od km 0+000 do km 11+995 w związku z zadaniem pn.:
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenbrurger Strasse w Krauschwitz od km 0+000 do km 11+995. CPV 45200000-9.
Brak oznakowania poziomego – malowania jezdni.
Planowane utrudnienia mogą występować do 30.04.2021