DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Utrudnienia na drogach PDF Drukuj

Zobacz utrudnienia na mapie


 

Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 366 w Podgórzynie – rozwiązanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2650D typu rondo – od km 8+750 do km 9+100

  ETAP 1 – odcinek od km 8+750 do km 9+100
Ruch na w/w odcinku przełożony na tymczasową drogę objazdową. Zmiana pierwszeństwa przejazdu. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
Przewidywany termin utrudnień do 30.06.2021r.

  d-007_c_rys_tor-00

 


 Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 – ul. Wrocławska na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łącznej w miejscowości Świdnica – od km 21+245 do km 21+965
 
ETAP 1 – odcinek od ul. Wrocławskiej od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z ul. Rzeźniczą/Saperów (od km 21+350 do km 21+657)
Ruch jednokierunkowy na w/w odcinku ul. Wrocławskiej oraz ul. Rzeźniczej na odcinku 50 m przed skrzyżowaniem. Sygnalizacja drogowa pracuje bez zmian. Dla zamkniętego kierunku ruchu wyznaczono trasy objazdowe.
Przewidywany termin utrudnień do 30.04.2021r.

Przebudowa alei Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etap I
 
Podczas przebudowy alei Niepodległości obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy na odcinku od pl. Wolności do ul. 8-go Maja. 
Dla zamkniętego kierunku ruchu wyznaczono trasy objazdowe.
Przewidywany termin utrudnień od 07.06.2021 do 31.05.2022 roku.

Utrudnienia na DW 390 w Złotym Stoku w związku z zadaniem pn.:
Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku. CPV 45000000-7
Zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku – odcinek ul. Sudeckiej, Plac Tadeusza Kościuszki oraz ul. Spacerowa. Dojazd tylko dla mieszkańców posesji. Objazd przez DK46, DK33
oraz DW392 relacji Złoty Stok – Lądek Zdrój.

Utrudnienia będą obowiązywać do 30.11.2021r.


 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów - ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 15+053,50 do km 18+785,00.

• Etap VI – odcinek od km 16+740 do km 17+265 – droga wojewódzka zamknięta dla ruchu od ulicy Zielony Zaułek – dopuszczalny dojazd mieszkańców do posesji. Ulica Zielony Zaułek będzie zawężona do jednego pasa ruchu.  Projektowany objazd  będzie prowadzony ulicą Parkową – Leśną do DW 338.

• Etap VXIII – odcinek od km 15+080 do km 15+200 – droga wojewódzka zamknięta dla ruchu na ul. Poznańskiej – dopuszczalny dojazd mieszkańców do posesji. Objazd zaprojektowano ulicami Garwolską i Rawicką,

Wprowadzono również objazd “duży” zalecany dla samochodów ciężarowych zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (zalecany objazd drogami wojewódzkimi oraz powiatowymi Prawików – Brzeg Dolny – Wołów)

Utrudnienia w terminie:

- Etap VI – 01.03.2021 – 31.05.2021 r.

- Etap VIII – 01.03.2021 – 31.05.2021 r.

- objazd duży – 01.03.2021 – 30.06.2022 r.

 

wop_orc_orientacja_duzy_objazd_rys 3_1

wop_orc_orientacja_etap vi_01_rys 4_6_2

wop_orc_orientacja_etap xviii_01_rys-4-18-2

 

 


 Utrudnienia w ruchu – przebudowa DW 342, DW 340 w m. Oborniki Śląskie
W związku przebudową  DW 340 w m. Oborniki Śląskie, od dnia 08.06.2021 roku nastąpi zmiana połówkowego zamknięcia jezdni (zamknięcie prawej strony zostanie przeniesione na stronę lewą) , natomiast utrzymanie przejazdu w kierunku Wrocławia odbywać się będzie stroną prawą (ruchu jednokierunkowy, w kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się objazdami).
Przewidywany termin utrudnienia: 27.06.2021 r.
    


 

Utrudnienia na DW 353 Pieńsk – Strzelno na odcinku od km 0+000 do km 11+995 w związku z zadaniem pn.:
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenbrurger Strasse w Krauschwitz od km 0+000 do km 11+995. CPV 45200000-9.
Brak oznakowania poziomego – malowania jezdni.
Planowane utrudnienia mogą występować do 30.04.2021