DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Plan rozwoju sieci drogowej PDF Drukuj

Plan rozwoju sieci drogowej województwa dolnośląskiego do roku 2020 w zakresie dróg wojewódzkich, zatwierdzony uchwałą Nr 1324/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci drogowej województwa dolnośląskiego do roku 2020 w zakresie dróg wojewódzkich:

  Plan rozwoju sieci drogowej Wojewdztwa Dolnolskiego do roku 2020 w zakresie dróg wojewódzkich - wrzesień 2015