2335 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer BLD, na odcinku Wrocław - Kamieniec Wrocławski (km 0+000 – 1+000):

02335_Opracowanie

02335_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/266

02335_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02335_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02335_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy