2268 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 396, na odcinku Oława (km 34+500 – 37+400):

02268_Opracowanie

02268_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/264

02268_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02268_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02268_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy