2267 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi wojewódzkiej numer 396, na odcinku Oława (km 32+400 – 34+500):

02267_Opracowanie

02267_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/263

02267_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02267_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02267_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy