2257 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 395, na odcinku Wrocław-Wojkowice (km 5+900 – 14+400):

02257_Opracowanie

02257_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/262

02257_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02257_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02257_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy