2225 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 384, na odcinku Dzierżoniów (km 18+000 – 20+500):

02225_Opracowanie

02225_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/261

02225_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02225_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02225_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy