2330 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 382, na odcinku Świdnica (km 12+600 – 15+700):

02330_Opracowanie

02330_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/258

02330_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02330_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02330_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy