2326 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 379, na odcinku Świdnica (km 19+900 – 21+600):

02326_Opracowanie

02326_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/257

02326_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02326_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02326_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy