2323 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 376, na odcinku Szczawno Zdrój (km 2+200 – 2+800):

02323_Opracowanie

02323_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/255

02323_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02323_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02323_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy