2189 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi wojewódzkiej numer 374, na odcinku Świebodzice (km 25+900 – 30+400):

02189_Opracowanie

02189_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/253

02189_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02189_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02189_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy