2184 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi wojewódzkiej numer 363, na odcinku Jawor (km 0+000 – 1+800):

02184_Opracowanie

02184_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/251

02184_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02184_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02184_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy