2158 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi  wojewódzkiej numer 364, na odcinku A-4 Czerwony Kościół – Legnica  (km 52+100 – 56+400):

02158_Opracowanie

02158_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/250

02158_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02158_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02158_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy