2147 Drukuj

Raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi wojewódzkiej numer 363, na odcinku Bolesławiec (km 0+000 – 1+900):

02147_Opracowanie

02147_Sprawozdanie z badań nr A-2016-12/248

02147_Załącznik nr 1 – Dane pomiarowe

02147_Załącznik nr 2 – Lokalizacja punktu pomiarowego

02147_Załącznik nr 3 – Protokół pomiarowy